Ac Servosürücüler nedir ne yapar

Ac Servosürücüler nedir ne yapar
Servosürücüler, servomotorun hız, konum ve torkunu kontrol eder. Günümüzde çeşitli firmalar tarafından üretilen çok farklı özellikli servomotor sürücüleri bulunmaktadır. Her servosürücünün kendine has özellikleri olsa da, iş yapan kısımlar aynıdır.

Genel olarak bir servosürücü iki ana kısımdan oluşur.

Güç kaynağı bölümü

Motor sürme bölümü
Güç kaynağı bölümü, tipine bağlı olarak bir ya da daha fazla motor için gerekli olan sürücü beslemesini, AC’den Dc’ye çevirme işlemi, servomotor frenleme gerilimini tedarik eder. Motorun durdurulması sırasında, dönme durumundan durma durumuna kadar geçen sürede açığa çıkan enerji, kısa devre edilerek (dinamik durdurma ile) yok edilir. Dolayısıyla motorun durdurma süresi en az indirilebilir.
Motor sürme bölümü ise servomotor hız ve torkunu kontrol eder. Bu kontrol için gerekli elektronik donanımı içerir.
Çevirici (konvertör) bölümü: Şehir şebekesinden gelen AC akım DC akıma çevrilir. (İnverterde olduğu gibi)

Sinyal düzgünleştirici bölüm: İnverterde olduğu gibi DC akımdaki dalgalanmaları düzenler.

İnverter bölümü: DC akım kaynağı alternatif akım kaynağına çevrilir. Bu işlem yapılırken oluşturulacak yeni AC akımın değişken frekansı burada düzenlenir. Servo sistemde inverterden farklı olarak dinamik durdurma özelliği bu kısma eklenmiştir.

Kontrol devre bölümü: İnverterde ana kontrol bu kısımdan yapılıyordu. Ancak servo da invertere göre bu kısım biraz daha karışıktır. Bu da geri besleme kontrolü ve kontrol modu anahtarı fonksiyonlarına (Akım/Hız/Tork) neden ihtiyaç duyduğumuzu açıklıyor.

Servosürücülerin üzerinde servomotorun test işlemini yapacak bölüm vardır. Yine sürücülerin merkezî bir denetleyiciye bağlanabilmesi için RS 485/RS 232 seri portu mevcuttur. Ayrıca servosürücülerin üzerinde bulunan seri haberleşme kapıları kendilerine özgü haberleşme protokollerine sahiptirler. Günümüzde kullanılan servo sistemler RS 232/ RS 485 seri haberleşme dışında endüstiyel uygulamalarda kullanılan PROFIBUS ve DEVICENET gibi haberleşme protokollerini de desteklerler. Bu haberleşme protokolleri için sürücüye ek bir birime ihtiyaç vardır

Posted in Genel.