S n r Anahtarl (Swich Anahtarl ) Tesisat

S n r Anahtarl (Swich Anahtarl ) Tesisat Baz k k panolar n ayd nlatmas nda s n r anahtarl tesisat kullan l r. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st ar lar ve gere lerdir. Panonun i ine uygun bir yere, genellikle panonun tavan k sm na […]

Vaviyen Anahtar Tesisat

Vaviyen Anahtar Tesisat oklu grup panolar n ayd nlatmas nda vaviyen anahtar tesisat kullan l r. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st d r. Her bir panonun i ine uygun bir yere, genellikle panonun tavan k sm na lambalar konur, vaviyen anahtarlar ise ilk panonun kapa na […]

Kom tat r Anahtar Tesisat

Kom tat r Anahtar Tesisat Grup panolar n ayd nlatmas nda kom tat r anahtar tesisat kullan l r. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st d r. Her bir panonun i ine uygun bir yere, genellikle panonun tavan k sm na lambalar konur, kom tat r anahtar […]

Adi Anahtar ve Priz Tesisat

Adi Anahtar ve Priz Tesisat K k panolar n ayd nlatmas nda adi anahtar ve priz tesisat kullan l r. Panodan ihtiya duyulmas halinde bir adet bir fazl toprakl priz de konur. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st d r. Lamba panonun i ine uygun bir yere, […]

Adi Anahtar Tesisat

Adi Anahtar Tesisat K k panolar n ayd nlatmas nda adi anahtar tesisat kullan l r. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st d r.Lamba panonun i ine uygun bir yere, genellikle panonun tavan k sm na, adi anahtar ise panonun kapa na veya panonun yan na uygun […]

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nas l Yap l r

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nas l Yap l r Teknolojinin ilerleme h z na paralel olarak elektrik panolar da yol alm durumdad r. nceki yollarda sipari e g re istenen boyutlarda ve kaynaklama y ntemine g re yap lan panolar art k mod ler hale gelmi durumdad r. ok e itli hale gelmi pano […]

G Analiz rleri Nedir Tan m Yap s Kullan m

G Analiz rleri Nedir Tan m Yap s Kullan m 1. Yap s Bir sistemde harcanan enerjinin bile enlerini l me i leminde kullan lan l aletlerine g analiz rleri denir. De i ik zaman ve artlarda l len de erlerden 10 tanesi ayn anda l aleti zerinde g r lerek gerekli kar la t […]

Panoya Test Geriliminin Verilmesi i lemi Nas ld r

Panoya Test Geriliminin Verilmesi i lemi Nas ld r malat biten pano, montajdan nce anma gerilimi uygulanarak fonksiyon testine tabi tutulur. Bir nevi pano, deneme a amas nda kullan lm olur. B ylece montajdan nce varsa aksakl klar ortaya kar larak giderilir.

Bara S cakl n n l lmesi nas l yap l r

Bara S cakl n n l lmesi nas l yap l r Ak m ta yan iletkenler, zerlerinden ge irdikleri ak m miktar na ba l olarak s n r. Is miktar tehlikeli boyutlara ula t nda sistem zerinde olumsuz etkiler olu turur. Plastik, kau uk, naylon gibi maddeler s dan abuk etkilenerek yal tkan […]