Termistör nedir :Isıyla direnci değişen pasif devre elemanı

Termistör Isıyla direnci değişen pasif devre elemanına termistör denir. Termistörlerin direnç değişimi doğrusal olmamakla birlikte yine de elektronik devrelerde değişik amaçlarla tercih edilir. Termistörlerin sıcaklık algılamaları oda sıcaklığı değerine kadar yüksek olur. Daha yüksek sıcaklıklarda direnç değişim miktarı küçüktür.