Yüksek Gerilim Şebekeleri nedir

Yüksek Gerilim Şebekeleri nedir Yüksek gerilim şebekeleri 35 kV ile 154 kV arasındaki gerilimi kullanan şebekelerdir. Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden başlayan ve büyük şehirler ile bölgelerin başlangıcı arasında kullanılan şebekelerdir. Yüksek gerilimde dağıtım yapılmaz. Yüksek gerilimler iletime en uygun gerilimlerdir. Çok uzak mesafelere enerji iletiminde alçak gerilimlerde güç kaybı çok olurken yüksek gerilimlerde güç kaybı […]

Düşük ve Yüksek Gerilimin Alıcıya Etkisi Nedir

Düşük ve Yüksek Gerilimin Alıcıya Etkisi Nedir Şebeke geriliminin herhangi bir nedenle yükselmesi veya düşmesi alıcıların aşırı akım çekmesine sebep olabilir. Şebekelerde oluşabilecek gerilim düzensizliklerine karşı alıcıların korunması gerekir. Gerilim değişmelerine karşı termik rölemiz ve termistör gibi devre koruma elemanları da görev yapabilir. Ancak korumanın daha kısa sürede yapılabilmesi ve arızanın ihbarı açısından gerilim koruma […]

Bilgisayar Gerilim Monitör

Bilgisayar Gerilim Monitör Bu bir fan kontrol devreleri için bir gerilim izlemek bina öğretici resimli – reostalar, doğrusal düzenleyiciler LM317/350 gibi ve bazı PWM devreleri. Bu, tek bir çip gerektirir 12V 0V arası hatta tümen ile 10 LED sürebilirim.

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri 1. Tanımı Üç fazlı alternatif akım sisteminde bir nüve üzerine sarılan aralarında 120o faz farkı bulunan üç ayrı fazdan oluşun trafolara bir nüveli üç fazlı trafolar denir. 2. Standart Gerilim Değerleri Ülkemizde dağıtım transformatörlerinin seri olarak yapıldığı standart gerilimler; Frekans 50 Hz. olmak üzere (*) […]

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler 1. Tanımı Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir. .2. Yapısı Şekil 1.22.a’da normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır.(Şekil […]

Trafolarda Verim nedir Nasıl Bulunur

Trafolarda Verim nedir  Nasıl Bulunur Bilindiği gibi, transformatöre verilen gücün bir kısmı demir ve bakır kayıplarına sarf olunmaktadır. Yani transformatöre verilen gücün tamamı sekonderden alınamamaktadır. 1. Tanım Transformatör’ den alınan gücün verilen güce oranına verim denir. Verim h( eta ) ile gösterilir. Birimi için sonuç 100 ile çarpılırsa yüzde (%) olarak ifade edilir

Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri

– Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri İnsanları tehlikeli temas gerilimlerine karşı korumak için tüketicilerin işletme akım devresine ait olmayan ve bir izolasyon hatası sonucunda gerilim altında kalabilen iletken kısımların, örneğin madenî muhafazaların nötr hattı ile iletken olarak bağlanmasına sıfırlama denir. – Amacı Sıfırlama yapılmış tesislerde, koruma topraklamasında olduğu gibi, işletme araçlarında izolasyon hatası nedeniyle meydana […]

Akım Transformatörleri nedir tanımı

Akım Transformatörleri nedir tanımı Büyük değerli akımların ölçülmesinde akım transformatörleri kullanılır. Akım transformatörü; normal kullanma şartlarında primer akımını belli bir oran dahilinde düşüren ve primer akımı ile sekonder akımı arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını da sağlar. Devreye seri olarak bağlanan sargılarına primer; röle […]

Kesiciler nedir tanımı ve resmi

Ø Kesiciler nedir tanımı ve resmi Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şalterlerde, yük akımını ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan şalt cihazlarıdır. Üç faz ya da tek faz kumandalı olabilir. Bu cihazlar devreyi, boşta, yükte ve özellikle kısa devre halinde açıp kapayabildikleri gibi otomatik kumanda yardımı ile açılıp kapanmasına da olanak sağlarlar. Böylece insanları tehlikeden […]

Ayırıcılar nedir tanımı

Ø Ayırıcılar nedir tanımı Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma ve kapama işlemi yapabilen ve açık konumda gözle görülür bir ayırma aralığı oluşturan şalt cihazıdır.Tesis bölümlerini birbirinden ayırıp bakım ve kontrol işlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.