WinCC ye PLC SÜRÜCÜSÜNÜ YÜKLEMEK ( eklemek ) nasıldır.

WinCC ye PLC SÜRÜCÜSÜNÜ YÜKLEMEK ( eklemek ) nasıldır. Bu asamamızda sistemimizi seçtigimiz PLC ile haberlesecegiz WinCC Explorer sol alt penceresinde PLC sürücüsünü yüklemek için ‘Tag Management’a sag tusla tıklayın. Açılır menude ”Add New Driver”seçenegini tıklayın   ”Add new driver” dialog kutusu içinde görünen sürücülerden birini seçin.”Open” komutunu tıklayarak onaylayın.Seçtiginiz sürücü etiket yönetim satırı altında […]

Plc Nedir

Günümüzdeki modern teknolojide endüstriyel otomasyonun önemi kaçınılmazdır. Entegre tesis adını verdiğimiz işletmeler, ürettikleri ürünü el değmeden, seri bir şekilde ve en az hatayla üretmek isterler. Bu şekildeki üretimi gerçekleştirmek için bilgisayar destekli otomasyon sistemlerine gereksinim vardır. Endüstriyel otomasyonda bu işlemi gerçekleştiren cihazın ismine PLC “programlanabilir lojik kontrolör”(Programlanabilir Mantık Denetleyici) denir. İngilizce ismi “Programmable Logic Controller” […]

PLC Tanımı ve Türleri

PLC Tanımı ve Türleri Sistem bilgilerinin direkt olarak insan tarafından verildiği sistemlere “konvansiyonel sistemler” denir. Eğer bilgiler bir program yoluyla verilmiş ise bu durumda oluşturulan sisteme “otomasyon sistemi” denir. Herhangi bir sistemi daha önceden belirlenmiş bir duruma getirme işlemine “kontrol” denir. Duruma getirme veya durumu değiştirme, insan müdahalesi olmadan bir program tarafından yapılırsa yapılan işleme […]

PLC ile Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması

Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması Tasarımı yapılacak sinyalizasyon sisteminde iki adet yolun birleşmiş olduğu bir kavşak bulunmaktadır. Bu yollardan bir tanesinin trafik akışı diğerine göre biraz daha yoğundur. Bu nedenle trafik yoğunluğu fazla olan yoldaki yeşil ışığın süresi diğerinden biraz daha uzundur.

PLC ile Bir Depo da Sıvı Seviye Kontrol Uygulaması

Depo Seviye Kontrolü Bir depo S1 seviyesinde boş, S2 seviyesinde doludur. Depo dolduğunda P1 çalışarak depoyu boşaltacak, boşaldığında kendiliğinden duracaktır. Boşaltma sırasında P1 arızalanırsa P2 otomatik devreye girerek boşaltmaya devam edecek, pompaların arızalanması sinyal lambası ile iki pompanın da arızalanması sesli alarm ile ikaz edilecektir. Pompalardaki arızalar çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Buradaki uygulamamızda motorun aşırı akımdan […]

PLC ile Çift Yönlü Sensör Algılaması İle Çalışan Otomatik Kapı Devresi

Çift Yönlü Sensör Algılaması İle Çalışan Otomatik Açılıp Kapanan Bina Kapısı Uygulaması Bu uygulamada çevremizde sık karışılabileceğimiz bir sistemin uygulaması yapılacaktır. Özellikle büyük alışveriş merkezlerinde bu tür kapılar bulunur. Her iki yönde de bulunan sensör ile yaklaşan kişi veya nesneyi algılayarak kapının otomatik olarak açılması sağlanır. Kapı ayarlanan süre sonunda kendiliğinden kapanır. Kapının arasında sıkışmayı […]

Programlanabilir Mini – PLC

Programnabilir Mini-PLC (Programnanabilir lojik kontrol ünitesi ) Basit lojik işlemlerin gercekleştirilmesi amaciyla kullanilır. Sistem 16 dijital I/O  ve 5 kanal 10 bit ADC ye sahiptir. Programlama dili olarak s@i türkçe pbd kullanıldı – Grafik programlama arayüzü (Hazirlaniyor… Endüstriyel amaçlar için, Motor kontrolü, pompa, hiz, swich, elektrik panolar kontrol ve ölçüm sistemleri deneysel bilgilerin alinmasi ve […]

Enerjide PLC ve Scada Kullanmanın Avantajları

Kalkınmakta olan ülkemizde daha hızlı bir gelişme sağlanabilmesi için enerji ihtiyacının tam, zamanında ve ucuz karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır.Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için büyük yatırım maliyetlerine, ileri teknolojiye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince faydalanılmamasından doğan kayıpların […]

PLC Sistemi : EM 223 Modülü İle Sıvı Seviyesi Kontrol Uygulaması

Bu uygulama faaliyetleri, çok sayıda giriş ve çıkışa sahip motorlu sistemlerin uygulamasına ait tasarımların PLC ile kotrol edilmesini kapsamaktadır. Toplam 2 (iki) sistem uygulamasından oluşmaktadır. İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması Bir atık su toplama haznesi iki pompa ile boşaltılmaktadır. Sistemin çalışma şekli aşağıda verilmiştir. İstenilen koşulları sağlayan sistemin akış diyagramını, […]