Direnç Termometresinin Sağlamlık Kontrolü Nasıldır

Direnç Termometresinin Sağlamlık Kontrolü Nasıldır Yukarıda anlatılanlar ışığında RTD’nin sağlamlığının kontrolünü yapmak gerekir. AVO metre kullanarak bu işlem gerçekleştirilir. Bunun için AVO metrenin direnç ölçme kısmına alınması gerekir. Unutulmamalıdır ki, en az iki uç arası 100 ohm’luk bir değer okunmalıdır. Bu değer okunmuyor ise veya herhangi iki uç arasında 1000 ohm’dan büyük değer okunuyorsa o […]

Direnç Termometrelerin Bağlantı Yöntemleri Nasıldır ?

Direnç Termometrelerin Bağlantı Yöntemleri Nasıldır ? Direnç termometreler rekorla veya flanşla bağlanabilecek şekilde düşünülmüştür. Yüzey tipleri kuvvetli bir şekilde yüzeye bastırılır. Rezistans termometrelerin maksimum daldırılacak boy uzunluğu, kılıf ve RTD elemanı boyunca meydana gelen ısı transferi nedeniyle olabilecek ölçme hataları dikkate alınarak belirlenmelidir. Rezistans termometrenin daldırıldığı ortamdaki akışkanın hızı, ölçme hassasiyetini etkileyen bir faktördür. Genel […]

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı dır. Direnç termometre elemanı, platin veya nikel telden sarılan direncin cam, mika veya seramik içine gömülmesi ile oluşur. Ayrıca sert kâğıt üzerine sarılan tipleri de vardır. Platin RTD’ler -250°C’den 850°C’ye kadar kullanılabilmektedir. Ancak daha sabit sıcaklık verdiğinden, değer değişimi doğrusala daha yakın ve kullanımları daha yaygın olduğundan, kolay bulunabildiğinden […]

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ?

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ? Sıcaklık ölçümlerinde termokupldan sonra bulunmuş ve kullanılmaya başlanmış olan direnç termometreler endüstride, laboratuvarlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hassas ölçüm alınmak istenilen düşük sıcaklıklarda, termokuplar tercih edilir. Direnç termometreleri, iletken bir telin direnç değerinin sıcaklıkla değişmesinden istifade edilerek oluşturulan bir sıcaklık algılayıcısıdır. Sarımlı direnç, sıcaklığı ölçülmek istenilen ortama daldırılır, üzerinden […]

DİRENÇ TERMOMETRESİ (RTD) İLE SICAKLIK ÖLÇMEK Nasıldır ?

DİRENÇ TERMOMETRESİ (RTD) İLE SICAKLIK ÖLÇMEK Nasıldır ? Direnç termometreler -200°C’den +850°C’ye kadar çok çeşitli süreçlerde yaygın olarak kullanılır. Özellikle düşük sıcaklıklarda termokuplara nazaran çok daha doğru değerler verdikleri için tercih edilir. 500°C’ye kadar standart, 500°C-850°C arasında özel tipler kullanılır. Kataloglarda verilen maksimum dayanma sıcaklıkları, zararlı gazların olmadığı hava ortamı içindir. Diğer ortamlarda, ortamın aşındırıcı […]

Trafo Sargı Direncinin Ölçülmesi Nasıldır ?

Trafo Sargı Direncinin Ölçülmesi Nasıldır ? Direncin ampermetre voltmetre metodu ile ölçülmesi ohm kanunu yardımıyla olur. Bilindiği gibi ohm kanunu: R =U/I  dir. Bu formülde I, R direncinden geçen akım, amper; U, R direnci uçlarındaki volt cinsinden potansiyel farkıdır. Bu durumda direncin birimi ohm cinsinden bulunur. Aletlerin çalışmaları için akım gerekli olduğundan, bu akımın hassas […]

Değişken Dirençli Parafudurlar Hakkında Bilgi

Değişken Dirençli Parafudurlar Hakkında Bilgi Aşırı gerilimleri, gerilime bağlı değişken dirençler üzerinden topraklamak suretiyle sınırlar. Bunlarda ark akımı, değişken dirençler yardımıyla kolayca kesilebilecek bir değere kadar indirilir ve bu dirençlerle seri bağlı elektrotlar yardımıyla kesilir. Genel olarak ark akımı dolayısıyla şebekede fark edilir bir gerilim düşmesi meydana gelmez. Parafudur temel olarak iki kısımdan ibarettir. Bunlar […]

Parafudur Topraklama Direncinin Belirlenmesi

Parafudur Topraklama Direncinin Belirlenmesi Parafudurlar yıldırım etkilerine karşı elektrik cihazlarını etkili bir şekilde koruyabilmesi için topraklama iletken ve sistemlerinin çok iyi boyutlandırılması gerekir. Yıldırım akımlarının, elektrik cihazlarının topraklanmış tesis bölümleri ile işletme gereği gerilim altında bulunan bölümlerinde tehlikeli olmaması için geri atlamanın oluşmaması gerekir.

Topraklayıcıların yayılma direnci

Topraklayıcıların yayılma direnci, zeminin cinsi ve özelliği (özgül toprak direnci) ile topraklayıcıların boyutlarına ve düzenleme biçimine bağlıdır. Aşağıdaki tabloda verilen topraklayıcı boyutlarına ait ortalama yayılma dirençleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çizelge verilen kesitlere göre olan küçük farklılıklar yayılma direncini çok az etkiler.

Özgül Toprak Direnci nedir Değerleri nelerdir

Özgül Toprak Direnci nedir Değerleri nelerdir Bütün boyutları ve iletkenliği önceden bilinen bir iletkene karşılık toprak, birçok özellikleri bilinmeyen çok karışık bir iletkendir. Toprakta akımın çok büyük kesitten geçtiği kabul edilir. Buna göre topraklayıcılarda akım yoğunluğu çok büyüktür. Yukarıdaki açıklamalar daha ziyade doğru akıma uyar. Alternatif akımda ise bütün büyük kesitli iletkenlerde olduğu gibi bir […]