Havai Hat İletkenleri Bağlantı Yöntemleri

Havai Hat İletkenleri Bağlantı Yöntemleri İki direk arasında eklerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Artık teller eklenerek kullanılamaz. Zorunlu durumlarda iki direk arasında her iletken için ancak bir ek yapılabilir. Lehim ve kaynakla ek yapılmamalıdır. Eklerde iyi bir iletkenlik ve sürekli bir sağlamlık sağlamalıdır. Alüminyum iletkenler, örülerek ek yapılmaz. Çekmeye zorlanan iletken ekleri, en büyük çekme kuvvetinin 2,5 […]

Havai Hat Çekilmesinde Gerekli Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

Havai Hat Çekilmesinde Gerekli Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Havai hat çekilirken iş güvenliği yönetmeliğine göre uygun hareket edilmelidir. TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 76 -Enerji iletim hatları üzerinde yapılacak tamirat ve izolatör değiştirilmesi gibi ekip çalışmalarında kazaya uğrayan kimsenin kurtarılması için gerekli indirme malzemesi ile ilk yardım malzemesi ekibin yanında bulunacaktır. Madde 77 -Tel çekiminde […]

Havai Hat Çekilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Havai Hat Çekilirken Dikkat Edilecek Hususlar Ø İletken seçimi esnasında gevşek kalmış bir bağ veya iletken zedelenmesi, kuş gözü yapılması liflerin kopması ileride çok büyük arızaların doğmasına sebep olur. Hattın işletilmesi esnasında sık sık kesintiler meydana gelir. Ø İyi sıkılmamış bir klemens, iyi yalıtılmamış bir topbaşı veya kötü bir ek tesisin verimini ve güvenirliliğini düşürür. […]

Havai Hat İletkenlerini Çekme İşlem Sırası

Havai Hat İletkenlerini Çekme İşlem Sırası İletkenlerin çekilmesi üç aşamada tamamlanır. Ø İletkenler direkteki tel çekme makaralarının üzerine kaldırılır. Ø İletkenler germe kuvvetiyle gerilir. Ø İletkenler makaraların üzerinden izolatörlere bağlanır ve atlama (Camper) bağlantıları yapılır.

Havai Hat İletkenlerini Çekme Yöntemleri

Havai Hat İletkenlerini Çekme Yöntemleri Havai hat iletkenlerini çekmek tecrübe isteyen bir iştir. Bunun için havai hat çekmekle yetkili olan kuruluşlardan yeterlik belgesi almak gereklidir. Havai hatların çekilmesi işlemi üç aşamada tamamlanır. Aşağıda AG şebekelerinde kullanılan ALPEK kablolara ait bazı montaj özellikleri açıklanmıştır. ALPEK kablo montajı; ALPEK kablolar, yapılarına göre izolatörlü veya izolatörsüz montaj sistemlerine […]

Havai Hatlarda Sehim

Havai Hatlarda Sehim Büyük aralıklı hatlarda iletkenlerin çekme gerilmeleri ve bu gerilmelere ilişkin en büyük salgıları hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar ayrı ayrı göz önüne alınacaktır. Madde 46-a) İletkenlerin en büyük zorlanmaları: 1) Hava hatlarında kullanılacak iletkenlerin en büyük çekme zorlanmaları, iletkenin kopma dayanımının %45’ini geçmeyecektir. 2) Hava hatlarında kullanılacak iletkenlerin +15 oC’da rüzgârsız durumda çekme […]

Havai hatlarda Cıvatalı Klemensler

Havai hatlarda  Cıvatalı Klemensler Cıvatalı klemensler yeterli ve gerekli mekanik dayanıklılığı sağlayacak şekilde özel alüminyum alaşımdan imal edilmektedir. Montaj kolaylığının sağlanması için klemenslerin alt pabucu kalın imal edilir, diş açılır ve böylece cıvata için ayrıca bir somuna ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede cıvataların dış tesirlerin etkisiyle somunla kaynamaları önlenerek, tekrar kullanma imkânı sağlanır.

Havai Hat Iletken Ek Malzemeleri

Havai Hat Iletken Ek Malzemeleri Normal şartlarda alüminyum iletkenlerin yüzeyleri gri renkte ve son derece az elektrik geçirgenliği olan bir oksit tabakası ile kaplıdır. İki iletkenin birbirine bağlanmasından önce oksit tabakası tamamen ve sürekli olacak şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Dolayısıyla ek malzemeleri bu prensibe göre imal edilmelidir.

Havai Hat İletkenler Arası Standart Mesafeler

Havai Hat İletkenler Arası Standart Mesafeler Gerilim altındaki iletkenler için kabul edilen azami yaklaşma mesafesi aşağıda belirtilmiştir. 50 V– 3500 Volt arası……………….: 30 cm 3500V – 10 000 Volt arası…………: 60 cm 10.000V – 50.000 Volt arası………: 90 cm 50.000V – 100.000 Volt arası…….:150 cm 100.000V– 250.000 Volt arası…..: 300 cm 250.000V – 450.000 Volt […]