Picte INTCON Register Nedir: yazılanbilir ve okunabilir özel bir register

INTCON Register

intcon registeri yazılanbilir ve okunabilir özel bir registerdir, ismini INTerrupt CONtrol kelimelerinin kısaltılmış halinden alır.

yani  bu register ile biz INTERRUPT ayarlarını yaparız.

bu register ile her bir kesme ile ilgili bir bayrak (flag) bulunur ve kesme ile ilgili ayarları bu bayraklar sayesinde yaparız.
 
7 6 5 4 3 2 1 0
GIE EEIE TOIE INTE RBIE TOIF INTF RBIF

hangi kesmeyi yada kesmeleri kullanacaksak burada o kesmeye/kesmelere ait bayrağı set ederiz.
mesela timer interruptını kullanmak için GIE ve TOIE bayrakları set edilmelidir.

şimdi bu bayrakları açıklayalım

GIE Tüm kesme işlemlerini etkin/iptal etme bayrağı
  0: Tüm kesmeler iptal
1: Aktif yapılmış olan tüm kesmeler etkin
   
EEIE EEPROM belleğe yazma işlemi tamamlama kesmes
 

0: Geçersiz
1: Geçerli

   
TOIE TMR0 sayıcı kesmesini aktif yapma bayrağı
  0: Geçersiz
1: Geçerli
   
INTE Harici kesmeyi aktif yapma bayrağı
 

0: Geçersiz
1: Geçerli

   
RBIE PORTB (4, 5, 6, 7) deki değişiklik kesmesini aktif yapma bayrağı
 

0: Geçersiz
1: Geçerli

   
TOIF TMR0 sayıcısı zaman aşımı bayrağı
 

0: Zaman aşımı yok
1: Zaman aşımı var

   
INTF Harici kesme bayrağı
  0: Harici kesme oluşmadı
0: Harici kesme oluştu
   
RBIF PORTB değişiklik bayrağı
 

0: RB4-RB7 uçlarının hiç birinde değişiklik yok
1: RB4-RB7 uçlarından en az birisinde değişiklik var.

 
yukardaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi herhangi bir kesme oluşturmak için
Global Interrupt Enable biti mutlaka set edilmelidir.
 
daha sonrada hangi kesmeyi oluşturacaksak bu kesmeye ait bayrağı set etmeliyiz. az önce dediğimiz ve Pic’e yeni başlayanların ve interrupt olayına yeni girenlerin ilk kullacağı Timer interrupt ı assembler ile şöyle faaliyete geçiririz.

………….

MOVLW B’10100000 ‘GIE ve TOIE set ediliyor.
MOVWF INTCON

……

Kaynak: http://www.elektromania.net/pic/?id=33

Posted in Uncategorized.

Bir cevap yazın