Pano Montaj nda G Kablosu Se imi Nas l Olmal

Pano Montaj nda G Kablosu Se imi Nas l Olmal
G kablosu se imi yap lmadan nce panonun al aca yerde ke if al mas yap l r.
Bu ke if s ras nda iki etken belirlenir:
Panonun kumanda edece i aktif al c lar n toplam g c
Panonun konumland r laca ortam n artlar
Panonun kumanda edece i aktif al c lar n, maksimum g ekme durumunda al c lar n
g c tespit edilir. Daha sonra bu g ele al narak gerilim d m hesab yap l r. Bu ekilde panoda kullan lmas gereken g kablolar n n kesitleri belirlenir.


Panonun montaj n n yap laca ortam n evre artlar tespit edilir. Bu al ma
s ras nda nem, yang n ihtimali, kimyasal tehdit vb. durumlar belirlenir. Daha sonra bu
al ma artlar na uygun zellikte imal edilmi g kablosu se ilerek projede belirtilir.
Belirtilen bu hususlar n haricinde panoyu yapt ran m terinin zel istekleri olabilir.
rne in m teri iste ine g re g kablolar nda her faz i in ayr renkteki kablolar tercih
edilebilir. Kablo se iminde bu istekler de g z n nde bulundurulmal d r.
NOT: Panolarda kesinlikle tek damarl kablolar kullan lmaz.

Posted in Uncategorized.