Orta Gerilim Şebekeleri nedir

Orta Gerilim Şebekeleri
Orta gerilim şebekeleri 1000 volt (l kV) ile 35 000 volt (35 kV) gerilimler arasındaki
şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim
şebekelerinin birbirine bağlanması işleminde kullanılır. Yüksek gerilimlerin direkt olarak
abonelere verilmesi izolasyon ve güvenlik açışından uygun değildir. Bu sebeple yüksek
gerilimler uygun değerlere indirilerek orta gerilim şebekelerine bağlanır. Orta gerilim
şebekeleri küçük şehirler ve sanayi bölgelerine elektrik enerjisinin taşınmasında
kullanılır. Orta gerilimler şehirlerin girişindeki dağıtım trafolarına bağlanır. Buradan
abonelere dağıtılır. Türkiye’de kullanılan orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 33 kV’lik
gerilimler kullanılmaktadır. Orta gerilim şebekelerinde kullanılan enerji nakil hatlarının
(ENH) uzunluğuna göre hat gerilimi tespit edilir. Buna göre şu genellemeyi yapabiliriz. 10
km’ye kadar olan uzunluklarda 3 ile 10 kV, 20 ile 30 km arasındaki uzunluktaki hatlarda
10-20 kV, 30 ile 70 km arasındaki uzaklıklarda 20-35 kV’luk gerilimler kullanılması uygun
olurken 70 km’yi geçen uzunluktaki hatlarda yüksek gerilimler kullanılmaktadır.

Posted in Genel.