Octal Sayı Sistemleri Ve Diğer Sayı Sistemlerine Çevirme Yöntemleri

Octal Sayı Sistemi Sekizli (Octal) sayı sisteminin tabanı 8 ‘dir. Bu sistemde 0,1,2,3,4,5,6,7 sayıları kullanılır. 8 sayısı kullanılmaz, eğer 8 sayısı kullanılsaydı o zaman digit sayısı 9 olurdu. Sekiz tabanlı sayı dizisini aşağıdaki formülle ifade edebiliriz. N = dn*Rn + ……. d2*R2 + d1*R1 + d0*R0 = dn*8n + ……. d2*82 + d1*81 + d0*80 […]

Ondalık Binary Sayıları Ve Diğer Sayı Sistemlerine Çevirme

Ondalık Binary Sayıları Ondalık decimal sayılarını genel olarak şu denklemle ifade edilir. N = d1*R-1 + d2*R-2 + d3*R-3 ………………………. dn*R-n Buna göre 0,725 ondalık decimal sayısı; N = 7*10-1 + 2*10-2 + 5*10-3 N = 0,7 + 0,02 + 0,005 şeklinde yazılabilir. Şimdi de 0,1011 binary ondalık sayısını decimal ‘e çevirelim. 1*2-1 + 0*2-2 […]