Motorlu Seviye Şalteri yapımı

Motor ve halat ucundaki seviye ağırlığından oluşur. Gövdeye halat ile bağlanmış ağırlık, motor vasıtası ile aşağıya doğru hareket eder. Silo içerisindeki katı malzemeye temas ettiğinde ise başlangıç pozisyonuna döner. Geriye doğru sarılan halat uzunluğu, toplam uzunluktan çıkarıldığı zaman tank içerisindeki malzemenin seviyesi elde edilmiş olur. Tozdan etkilenmemesi ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi motorlu seviye şalterlerinin avantajlarıdır.

Endüktif Tip Seviye Şalterleri ile Ölçme yöntemi

Bu yöntemde manyetik alan geçirgenliği (permabilite) ölçülür. Laboratuvar çalışmaları dışında pek görülmez. Tank empedansının değişimini izlemek için pek pratik değildir, büyük miktarlarda enerji gerektirir. Öte yandan, tankın oluşturduğu sistemin sağladığı çalışma frekansının (rezonans frekansı) değişimi ile de en azından şalter olarak ölçüm yapmak mümkündür. Metal detektörlerinin de çalışma prensibi budur. Ancak seviye ölçümünde uygulanabilirliği zayıftır

İletkenlik Tip Seviye Şalterleri Nelerdir

İletkenlik tip seviye şalterleri, temel olarak düşük voltaj kaynağı ile (genellikle < 20 V) elektrik akımını iletebilen malzemelerin iletkenliği üzerine kurulmuştur. 2, 3 veya daha fazla elektrottan oluşan seviye şalteri, algılanacak sıvı seviyesine yerleştirilir. Sıvı elektrotlara ulaştığında elektrotlar ile temas eder ve elektrotlar arasındaki elektrik devresi kapanmış olur. Bu sayede switch çıkışı elde edilir. Bu […]

Kapasitif Seviye Ölçer Yöntemi

Kapasitif seviye sensörleri genellikle radyo frekansı teknolojisini kullanır. Kap içerisindeki sıvının, granüllerin, çimento benzeri malzemelerin seviyesinin tespit edilmesi için kapasitörlerin elektriksel karakteristiklerini kullanır. Giydirilmiş veya çıplak hâldeki elektrot (prob), kapasitörün birinci iletken kısmı olarak tankın içerisine daldırılır. Tankın metal gövdesi ise diğer iletken olarak davranacaktır. Metal olmayan ve plastik tanklarda ise çift elektrotlu sistemler kullanılmalıdır […]

Isıl Kütle nedir Seviye ölçümünde kullanımı

Isı yayılımı ile seviye ölçer Bu cihazlar, ısının sıvı içerisinde yayılımı ile havadaki yayılımını karşılaştırarak sıvının varlığını veya yokluğunu belirler. Sensör, termistor formu ile bir direnç ihtiva eder. Termistör, kendisine gerilim uygulandığında ısıtıcı gibi davranır ve aynı zamanda ısıyı algılar ve elektrik sinyaline dönüştürür. Termistör tarafından yaratılan ısı sıvı içinde yayıldığı anda switch çıkışı elde […]

Kabarcık (Bubbler) Yöntemi ile Seviye ölçme

Basınç yöntemi ile temelde aynıdır. Basınç transmitterinin proses ile temasının istenmediği durumlarda kullanılır. Boruya verilen P hava basıncı nedeniyle borunun alt ucundan hava kabarcıkları yüzeye çıkar. Hava basıncı, sıvı hidrostatik basıncından küçük veya eşit ise kabarcıklaşma durur. Bu noktada hava basıncı hidrostatik basınca eşittir

Elektronik Basınç Transmiterinin Tank İçindeki Sıvı Seviyesini Ölçmek İçin Kalibre Edilmesi

Elektronik Basınç Transmiterinin Tank İçindeki Sıvı Seviyesini Ölçmek İçin Kalibre Edilmesi Yukarıda belirttiğimiz tank, 10 metre ve içindeki de sıvı su olsun. Tankımızın suyu taşırmaması için ölçeceğimiz maksimum yükseklik 9 metre olsun. Bu durumda kalibre edeceğimiz transmitere; Su yokken tanktan gelen basınç: ρxh=1 gr/cm3 x 0 cm : 0 gr / cm2 Su seviyesi 9 […]

Elektronik Fark Basınç Transmiteri nedir

Proseslerde hem seviye hem de akış hızı ölçümünde kullanılır. Ölçme olarak fark basıncı parametresini kullandığı için kullanım alanı geniştir. Fark basınç ölçüm transmiteri “High Pressure” ve “Low Pressure” diye iki girişe sahiptir. Yüksek basınç, high koluna, düşük basınç ise low koluna bağlanır. İçindeki diyafram tip sensör vasıtasıyla kollarına uygulanan iki basınç arasındaki farkı alır. P: […]

Fark Basınç yöntemi ile seviye ölçme yöntemi

Hidrostatik basınç yardımıyla seviye ölçümü ile aynı prensiptedir. Ancak kapalı tanklarda oluşan statik basıncın etkisi, fark basınç yönteminde yok edilebilmektedir Seviyesi ölçülecek tank Tank kapalı ya da atmosfere açık olabilir. Tankın içine dolan sıvı seviyesi yükseldikçe tabana artan miktarda basınç uygulamaya başlar. Teorik olarak tanktaki sıvının seviyesi yükselirken dibine yapacağı basınç, yer çekiminden dolayı oluşan […]