Search Results

Kontaktör Çeşitleri nelerdir

Kontaktör Çeşitleri Ø Mekanik kontaktörler · Kullanıldıkları gerilime göre çeşitleri o Doğru akım kontaktörleri o Alternatif akım kontaktörleri Ø Kullanım amacına göre hareketli kontaktör çeşitleri · Güç kontaktörleri · Yardımcı kontaktörler Ø Yapılarına göre kontaktör çeşitleri · Havalı kontaktörler · Yağlı kontaktörler (Bunlar kullanımdan kalkmıştır.) Ø Elektronik kontaktörler (statik röleler): Henüz çok az yaygınlaşmış olan […]

Kontaktörler nedir Tanımı

Kontaktörler nedir  Tanımı Sadece bir kararlı konumu olan normal durumda mekanik kilitlemesi olmayan, elle çalıştırılamayan ve devrenin normal koşullar altında yalnızca işletimine uygun aşırı yük akımlarını kapayabilen (geçirebilen) ve kesebilen şalt cihazlarına kontaktör denir.

KONTAKTÖRLER VE TİP TESTLERİ

KONTAKTÖRLER VE TİP TESTLERİ Aşırı yük işletme şartları dahil,normal devre şartlarında akımları kapamaya,taşımaya ve kesmeye yetenekli uzaktan kumanda edilebilen anahtarlama düzenekleridir.Kullanım yerleri çok çeşitlidir; elektrik motarlarına yol verilmesinde, kompanzasyon , ısıtma cihazlarının devreye girip çıkması gibi neredeyse bütün devrelerde ve sistemlerde kullanılırlar. Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özeliği […]

Alçak Gerilimde Kompanzasyon İçin Gerekli Şartlar

Alçak Gerilimde Kompanzasyon İçin Gerekli Şartlar Madde 5. Alçak Gerilimden (1 kV ve altı) Beslenen Tesislerde Kompanzasvon 5.1. Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kV A ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda, kompanzasyon tesisi projesi, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4. Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4.1. Genel Hükümler 1. Kurulu gücü veya besleme trafolarının toplam kurulu gücü 50kVA ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda mutlaka (17.02.2000 tarih ve 23967 sayı) tebliğ hükümleri çerçevesinde kompanzasyon tesisleri yapılacaktır.

Panoya Test Geriliminin Verilmesi işlemi Nasıldır

Panoya Test Geriliminin Verilmesi işlemi Nasıldır İmalatı biten pano, montajdan önce anma gerilimi uygulanarak fonksiyon testine tabi tutulur. Bir nevi pano, deneme aşamasında kullanılmış olur. Böylece montajdan önce varsa aksaklıklar ortaya çıkarılarak giderilir.

Panoya Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı

Pano Yerleşim Krokisi Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı Motor devrelerine enerji vermek için kullanılan dağıtım tablolarına kuvvet dağıtım tabloları denir 3-5 linyesi olan küçük güçlü iş yerlerinde tablo ve daha büyük güç gerektiren yerlerde dağıtım panoları olarak isim alır. Kumanda edilecek toplam güce ve linye sayısına göre tablo boyutları değişir. Dağıtım panolarında enerjinin gelişi ile […]

Şalterleri Tanıma ve Seçme çeşitleri Nelerdir

Şalterleri Tanıma ve Seçme çeşitleri Nelerdir Tanımı Panolarda genellikle büyük akım değerleri için üzengili (kollu) şalterler ya da kompakt şalterler kullanılır. Elektrik güvenliği ve enerjinin açılıp kapatılması için kullanılacağı devrenin başına konur. Devre akımını bir hareketle ani olarak keser. Bu şalterler tablo arkasına monte edilir. Şalterin kumandası pano önünden olup üç fazı aynı anda açıp […]

Zaman Röleleri nedir Tanımı ve çeşitleri

Zaman Röleleri nedir Tanımı ve çeşitleri Bobin enerjilendikten veya bobinin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra, kontakları durum değiştiren rölelere, zaman rölesi adı verilir. Diğer bir tanımlama ile zaman rölesi; bir mekanizmayı, bir devreyi ya da bir makineyi ayarlanan bir süre boyunca ya da bir süre sonunda, devreye sokan veya devreden çıkartan otomatik kumanda devre […]

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar. Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur. Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.