Search Results

Üç Adet Bir Fazlı Trafolardan Meydana Gelen Güç Trafoları

Üç Adet Bir Fazlı Trafolardan Meydana Gelen Güç Trafoları Büyük güç gereken sistemlerde, üç fazlı transformatör yerine üç adet bir fazlı transformatör kullanmak, taşıma kolaylığı ve yedekte bir fazlı transformatör bulundurma yönü ile iyidir. Ancak yıldız veya üçgen bağlantılarının nasıl yapıldığının iyi bilinmesi gerekir. Transformatör polariteleri belli değilse bağlantılar aşağıdaki gibi yapılır. Ø Yıldız – […]

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler 1. Tanımı Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir. .2. Yapısı Şekil 1.22.a’da normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır.(Şekil […]

Trafoların Nüve Yapısı ve Çeşitleri

Trafoların Nüve Yapısı ve Çeşitleri Transformatörde manyetik nüve (gövde), fuko ve histerisiz kayıplarını önlemek için 0,30 – 0,50 mm kalınlığındaki birer yüzleri yalıtılmış silisli sacların paketlenmesinden meydana gelir. Yalıtım işinde ise yalıtkan olarak carlit kullanılır. Manyetik nüve iki parçadan oluşur; Ayak veya Bacak: Manyetik nüve üzerinde sargıların sarıldığı kısma denir. Boyunduruk : Ayakları birleştiren kısma […]

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri Üçüncü Bölüm Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Topraklamalar ve Koruma Yöntemleri Madde 8-a) Topraklamalar ve endirekt temasa karşı diğer koruma yöntemleri: Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Endirekt temasa karşı şebeke tiplerine göre uygulanabilecek diğer koruma yöntemleri ve şebeke tip sınıflamaları için Elektrik […]

Trafo Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar

Trafo Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar İmalatçı tarafından kabloların RMU’ya bağlantısı yapılacak ve trafoya bağlantısından sonra gerekli sabitleştirme düzeneği temin edilecektir. Sabitleştirme düzeneğinde kullanılacak malzemeler antimanyetik özellikte olacaktır. Ayrıca nakliye sırasında boşta kalan kabloların sallanarak köşk içerisinde çarpmalarına engel olacak önlem alınacaktır. Kabloların trafoya bağlantısı, trafo buşingine uygun olarak, yapılacaktır. Vida bağlantılarının gevşek olmamasına dikkat edilecektir.

Trafo Enerji Giriş, Çıkış Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar

Trafo Enerji Giriş, Çıkış Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar İletken bağlantıları ve montajları yaparken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Temelleri sağlam şekilde tespit etmeden elektrik bağlantıları yapılmayacak. Her işe başlamadan önce gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. Hava hattı izolatörleri bağlarken, hava aralıklarının mesafesi hava şartları dikkate alınarak bırakılmalıdır.

Trafo Merkezine Enerji Giriş ve Çıkış Şekilleri

Trafo Merkezine Enerji Giriş ve Çıkış Şekilleri Trafo merkezlerinin düşürücü ve yükseltici olma durumuna göre iletkenlerin giriş ve çıkış bağlantısı değişmektedir. Ayrıca kullanılan iletim hatları yeraltı ve hava hattı olarak iki şekilde giriş ve çıkış bağlantısı yapılmaktadır.

Elektromanyetik Alanların Türkiyede Kullanılan Hatlardaki Alan Dağılımları

Elektromanyetik Alanlar Türkiye’de Kullanılan Hatlardaki Alan Dağılımları         Türkiye’de elektrik enerjisi genel olarak doğu ve güney doğu bölgelerinde üretilmektedir. Tüketimin büyük bir bölümü batı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, doğuda üretilen enerjinin batıya iletilmesi gerekmektedir. Enerji iletiminde en yüksek gerilim değeri 380 kV ve 154 kV, dağıtım için de orta gerilim değeri 66 […]

Elektromanyetik Alanların Uluslararası Sınırlamaları

Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Sınırlamalar         Japonya’da, bütün elektriksel ekipmanlar 1973’te yayınlanan, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının düzenlediği Elektriksel Tesisatların Teknik standartlarına mecbur tutulur. Kalabalık nüfuslu, %25 ya da daha fazla yapıların kapladığı bölgelerde yüksek gerilim havai hatların yapımı yasaklanır. Standart ayrıca hat altında elektrik alan şiddeti için, toprak seviyesinden 1m yükseklikte 3 […]

Elektromanyetik Alanlar Nedir Tanımı

Yeni Sayfa 3 Elektromanyetik Alanlar         Elektrik enerjisi çağımızın en önemli enerji kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve ekonomik kalkınmışlık düzeyine bağlı olarak, elektrikli araç ve gereçlerden yararlanma da her gün biraz daha artmaktadır. Artan elektrik enerjisi talebini tüketim merkezlerinde karşılamak gerekmektedir. Ancak enerji üretim merkezlerinin doğal kaynakların bulunduğu yerlerde tesis edilmesi […]