Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar – Dış muhafazası madenî olan cihazlarda topraklı fiş kullanılmalıdır. Kullanılan bu fişlerin de topraklı prize takılmasına itina gösterilmesi gerekir. – Koruma topraklaması hattının kesiti aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. Örnek: Faz ve nötr iletkeni 25 mm2 kesitli iletkenle çekilen tesisatta koruma iletkenlerinin yalıtılmış iletkenle çekilecekse 16 mm2, çıplak olarak korunmuş veya […]

Koruma Topraklamasında İşlem Sırası nasıldır

Koruma Topraklamasında  İşlem Sırası nasıldır Korunan tesis kısımları arızasız durumda toprak potansiyelindedir. Cihazda bir izolasyon hatası baş gösterirse bir fazlı kısa devre meydana gelmiş olur ve büyük hata akımı geçtiğinden koruma elemanlarından biri (örneğin bir sigorta) enerjiyi keserek tehlikeli temas geriliminin sürekli olarak kalmasını önler. Koruma topraklamasının uygulandığı şebekelerde yıldız noktasının topraklanmış olması gerekir. Herhangi […]

Temel Topraklaması nedir

Temel Topraklaması nedir Temel içine yerleştirilmiş topraklayıcı beton içine gömülerek, toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya temel topraklama denir. Temel topraklama, potansiyel dengelemesinin etkisini arttırır.

Panolar ile ilgili topraklama sistemleri

Panolar Panolar ile ilgili topraklama sistemleri aşağıya çıkarılmıştır. Panoların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri topraklanmalıdır. Dolap tipi panoların nötr ve topraklama bağlantıları için ayrı bir bölüm bulunacaktır. Şantiye tabloları DKP sacdan, kapaklı tipte kilitli ve dış etkenlere karşı korunmuş olmalıdır. Kablo giriş yerlerinden içeriye toz, toprak ve harç girmeyecek şekilde her […]

Tek Damarlı Dahili Tip Kablo Başlığı Montajı

Tek Damarlı Dahili Tip Kablo Başlığı Montajı Dahili kablo başlıkları tek damarlı ve üç damarlı kablolara takılabilir. Silikon-kauçuk kablo başlıklarını takmak çok kolaydır. Uygun boyda kablo yalıtkanı soyulduktan sonra silikon yağı sürülerek başlık sıkı bir şekilde kablo damarı üzerine geçirilir. Diğer başlık takma yönteminde, ısı büzüşmeli başlık kullanılırsa, başlık kablo damar üzerine geçirilir ve dışarıdan […]

Elektrik iletim Hatlarında Topraklama Tanımı ve Önemi Çeşitleri

Elektrik iletim Hatlarında Topraklama Tanımı ve Önemi Çeşitleri Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir. Elektrik sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde, gerilim altındaki kısımlar yalıtılırlar. Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle, her zaman bozulma […]

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi Ø Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre 600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir. Ø Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde […]

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri Üçüncü Bölüm Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Topraklamalar ve Koruma Yöntemleri Madde 8-a) Topraklamalar ve endirekt temasa karşı diğer koruma yöntemleri: Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Endirekt temasa karşı şebeke tiplerine göre uygulanabilecek diğer koruma yöntemleri ve şebeke tip sınıflamaları için Elektrik […]

Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar

Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar Ø Aydınlatma tesislerinde yürürlükteki standartlara uygun aydınlatma aygıtları (armatürler) ve donanımlar kullanılmalıdır. Ø Aydınlatma tesislerinde 250 V’dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmamalıdır. Ø Anahtardan geçerek armatür duyuna gelen faz iletkeni her zaman duyun iç (orta) kontağına bağlanmalıdır. Ters bağlama belirlenirse tesise elektrik verilmemelidir.

Panoların topraklanmasında dikkat edilecek hususlar

Panoların topraklanmasında dikkat edilecek hususlar Tablo Topraklama Binaların topraklanması kadar enerji tablolarının da topraklanması önemlidir. Panoların topraklanması ile bina topraklaması genel olarak benzeşmektedir. Panoların topraklanmasında şu hususlar dikkate alınır: Ø Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirmemesi gereken bütün demir aksamı ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. Toprağa karşı 250 Volt’tan fazla bir gerilimin meydana gelmesini […]