Search Results

Stroboskobik (Göz Yanılması) Olayı nedir

Stroboskobik (Göz Yanılması) Olayı Tanımı Alternatif akım devrelerinde çalışan her lamba alternatif akımın periyodik karakteristiğine uygun olarak değişen bir ışık akısı verir. 50 Hz’lik bir alternatif akımda ışık saniyede 100 kez sıfır değeri ile en büyük değer arasında değişir. Floresan lambalar ile dönen makinelar aynı fazda çalışıyorlarsa, floresan lambasının ışığı altında bulunan dönen makineler insana […]