Search Results

Manyetik Seviye Göstergeleri Nedir

Temel olarak sıvının kaldırma kuvvetinin kullanıldığı görüntülü ölçüm yöntemidir. Birleşik kaplar prensibi gereği, tank ile manyetik seviye göstergesi içerisindeki sıvı seviyeleri aynıdır. Gösterge gövdesi içine yerleştirilen ve her sıvının yoğunluğuna bağlı olarak kaldırma kuvvetine göre tasarlanan şamandıranın içerisindeki mıknatıs, ana gövdenin dış yüzeyine yerleştirilmiş gösterge içerisindeki mıknatıs ihtiva eden sezgi elemanlarını etkiler ve seviyenin yükselmesi […]

Termik Röle Nedir Ayarı Nasıl Yapılır

Termik Röle Nedir Ayarı Nasıl Yapılır Kumanda sistemlerinde kullanılan termik aşırı akım rölelerinin açma karakteristiği gecikmelidir ve sigortanınkine benzer. Küçük hata akımlarında uzun bir sürede büyük hata akımlarında ise çok kısa bir sürede devreyi açarak koruma sağlarlar. Termik röleler yalnız başlarına kullanılmaz. Devre akımının kontrol edildiği kontaktör ve sigorta sistemi ile birlikte kullanılır.

Aşırı Akım Röleleri Tanımı Ve Çalışması Nasıldır

Aşırı Akım Röleleri Tanımı Ve Çalışması Nasıldır Tanımı Ve Çalışması Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara, aşırı akım rölesi denir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar da koruma görevi yapar. Ancak çalışma karakteristikleri nedeniyle elektrik motorlarını koruyamaz.

Röleler nedir Tanımı ve Yapısı

Röleler nedir Tanımı ve Yapısı Şekil 1.20’de yapısı verilen küçük güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. Röleler eloktromınatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Elektromıknatıs, demir nüve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir. Bobini doğru akıma bağlanan rölelerde, demir nüve yumuşak demirden ve bir parça olarak yapılır. Bu rölelerde artık mıknatısiyet nedeniyle paletin demir […]

Asansörde Kat Bölgesi Manyetik Anahtarı

Asansörde Kat Bölgesi Manyetik Anahtarı Asansör kabinlerinin her kat bölgesi için manyetik sensörü harekete geçirecek metal bir parça bulunur. Kabin üstüne yerleştirilirler. Kat bölgelerinde asansör kabinin durdurulması gerekir. Kabinin kat bölgesinde aniden durması ve aniden kalkması istenmez. Kabinin hareketi kontrol altında olmalıdır. Kabinin katlar arasında hareketini kontrol etmek

AŞIRI GERİLİMLERDE CİHAZ KORUMASI : TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ

TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ Bu rölenin bimetalli ve ergiyici alaşımlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Bimetalli aşırı akım röleleri de direkt ve endirekt olmak üzere iki şekilde yapılırlar. Direkt ısıtmalı aşırı akım rölesinde bimetalin üzerinde bulunan ısıtıcı, motor akımını taşır. Motor için tehlike yaratacak değerde bir akım sürekli olarak ısıtıcıdan geçtiğinde, meydana gelen ısı bimetali […]

Röle ile PLC nin Karşılaştırılması

Röle ile PLC’nin Karşılaştırılması Aşağıda PLC kullanımının röleli kontrole göre çeşitli açılardan üstünlükleri belirtilmiştir. Ø Ekonomi Fabrikasyonda 10 ve üzeri elektromanyetik kontaktör veya anahtar kullanımı PLC kullanımına göre daha pahalıdır. Ø Tasarımda iş gücü kazancı Gereçlerin çevre planlaması basitleştirilebilir. PLC kullanıldığında kontrol devresinin dizaynı ve değiştirilmesi daha kolaydır. Aynı elemanlar için çalışma şeklini değiştirmek isterseniz […]

Alçak Gerilimde Kompanzasyon İçin Gerekli Şartlar

Alçak Gerilimde Kompanzasyon İçin Gerekli Şartlar Madde 5. Alçak Gerilimden (1 kV ve altı) Beslenen Tesislerde Kompanzasvon 5.1. Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kV A ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda, kompanzasyon tesisi projesi, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4. Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4.1. Genel Hükümler 1. Kurulu gücü veya besleme trafolarının toplam kurulu gücü 50kVA ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda mutlaka (17.02.2000 tarih ve 23967 sayı) tebliğ hükümleri çerçevesinde kompanzasyon tesisleri yapılacaktır.

Şamandıra ile sıvı seviyesi ölçme Yöntemi

Sıvı seviyesine göre paslanmaz çelik tüp boyunca hareket eden mıknatıslı şamandıra ve tüp içerisine yerleştirilmiş reed rölelerden oluşur. Şamandıra, reed röleye yaklaştığında içerisindeki mıknatısın manyetik kuvveti ile reed röle açılır veya kapanır. Reed rölelerin sıralı dizilmesiyle sürekli seviye ölçümü de yapılabilir. Tankın yanından, üstünden kolaylıkla monte edilmesi; herhangi bir kalibrasyon gerektirmemesi, ekonomikliği sayesinde kullanıcıya kolaylıklar […]