Search Results

Hidrolik tahrikli asansör Hidrolik Tahrik

Hidrolik tahrikli asansör Hidrolik Tahrik Hidrolik asansör, modern bir icat değildir ve prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra ise yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı yük asansörü olarak tercih edilen hidrolik asansörler, 1950 yıllarından itibaren yaygın olarak insan asansörü olarak da kullanılmaya başlanmıştır. 1983 yılındaki istatistik verilere […]

PLC Tanımı ve Türleri

PLC Tanımı ve Türleri Sistem bilgilerinin direkt olarak insan tarafından verildiği sistemlere “konvansiyonel sistemler” denir. Eğer bilgiler bir program yoluyla verilmiş ise bu durumda oluşturulan sisteme “otomasyon sistemi” denir. Herhangi bir sistemi daha önceden belirlenmiş bir duruma getirme işlemine “kontrol” denir. Duruma getirme veya durumu değiştirme, insan müdahalesi olmadan bir program tarafından yapılırsa yapılan işleme […]

4 Kanal IR Uzaktan Kontrol Cihazı

AMAÇ: Laboratuvar cihazları veya günlük hayattaki cihazların infarared kumanda ile açılıp kapanmasını ve programlanmasınıdır. Laboratuvar cihazlarının çoğunun üzerinde ayarlama ve çalıştırma amaçlı tuş takımı bulunmaktadır. Bunun yerine infarared uzaktan kumanda ile cihazın ayar değerlerinin girilmesi ve açılıp kapanması amaçlanmıştır. Aynı kumanda ile birden fazla cihaz çalıştırılabilir. Şekil [1]  INFARARED NEDİR? Isının ışıkla taşınma şekli olup, […]

TÜRKİYE DE JEOTERMAL ENERJİ Kaynakları ve Mevcut Durumu

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ Jeotermalenerji kaynakları sıcaklıklarına bağlı olarak başta elektrik üretimiolmak üzere, ağırlıklı olarak ısıtmacılıkta (konut, sera, termal tesisısıtması), endüstriyel uygulamalar, termal turizm-tedavi ve kültürbalıkçılığında kullanılmaktadır. Türkiye’de bilinen 1000 dolayında sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu mevcuttur. Sıcaklığı 40°C’nin üzerinde olan jeotermal sahaların sayısı ise 170’dir. Bunların 11 tanesi yüksek sıcaklı saha […]

Jeotermal enerji Nedir Dünya nın ısısından eldeedilen enerji

JEOTERMAL ENERJİ Enerji Kaynakları: Jeotermal enerji, Dünya’nın ısısından eldeedilen enerjidir. Jeotermal sözcüğü “yer” ve “ısı” anlamındaki Yunanca ikisözcükten üretilmiştir. Bilim adamları, jeotermal ısının nereden kaynaklandığı,yeryüzüne çıkan buharın nasıl oluştuğu konusunda henüz tam bir görüş birliğinevaramamışlardır. Büyük bir olasılıkla bu ısının kaynağı , Dünya’nınderinliklerindeki “magma” denilen erimiş kayaç kütlesidir. Yüzeye püskürenbuharın da, yüzeyden derinlere sızan yağmur […]

RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ

RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ Rüzgar enerjisinin kaynağıgüneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecedeısıtmasından rüzgar adı verilen hava akımı oluşur. Dünya yüzeyineulaşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisineçevrilir. Rüzgar enerjisinin özellikleri genel olarak şunlardır: 1) Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. 2) Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. 3) Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. […]

Nükleer Santralların Çalışma Prensibi ve Sistemleri

Yine ülkemizde elektrik üretimimiz tüketimimizi karşılamıyor mutlaka nükleer santral yapılmalı,geç kaldık.Enerji Bakanı yapılan başvurulardan,ilgiden memnun gibi başlıklar okuyucalara iletilmekte.Tekrar gündeme gelen nükleer santrallar, nasıl yapılıyor,nasıl işletiliyor hep beraber okuyup öğrenelim. Bir nükleer santraldaki sistemler, konvansiyonel enerji santralları ile aynı mantıkla çalışır. Isı enerjisinin üretildiği kısımda elde edilen buharın, türbin-jeneratörü döndürerek elektrik üretilmesi felsefesi, temel olarak […]

Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri enerji dağıtım sistemlerinde harmonik üreten cihazları

Bu bildiride ,enerji dağıtım sistemlerinde harmonik üreten cihazların harmonikleri ne mertebelerde üreteceği ve devreye giren kompanzasyon kondansatörleri ile neden olduğu paralel rezonansın seviyesi ve yerinin belirlenmesi konuları incelenecektir. Bu paralel rezonans anında yükselen harmonik seviyelerinin reaktif güç ceza bedeline olan etkisi açıklanacaktır. Bu açıklama için gerçek bir proje örnek olarak incelenecektir.   HARMONİK NEDİR ? […]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurtuluşumuz

Pazar, 08 Temmuz 2007 Neden yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacımız var? Bilindiği üzere petrol ve türevleri bu hızla tüketildiğinde önümüzdeki 50-60 yıl içinde tükenecek.Enerjide büyük ölçüde dışarıya bağımlı olan Türkiye gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla eğilmeli ve derhal bu konuda Ar-Ge çalışmalarını artırmalıdır. Fosil yakıtlar birçok dezavantaja sahiptir.Küresel ısınmanın en önemli nedeni olarak görülen fosil […]

Türkiye'deki Otomasyon Uygulamaları Hangi Konumda ?

Türkiye’deki Otomasyon Uygulamaları Ülkemizdeki otomasyon uygulamalarına baktığımızda sürücüsüz taşıma araçları hariç, dünyada var olan her çeşit uygulamadan örnekler bulabiliriz. Ancak özellikle dikkat çeken husus tüm gelişmiş ülkelerde bu tür yatırımlar yapılırken hem teknik, hem ekonomik kriterlerin birlikte dikkate alınmasına karşın, ülkemizde yapılan pek çok yatırımda bu anlayışa uygun hareket edilmeyip, psikolojik etkiler altında kalınarak ve […]