Search Results

Klemens Nedir : Kabloların bağlantı ve ek Gerecidir

Klemensler: Klemens, kabloların bağlantı ve ek gerecidir. Plastik, porselen ve metalden yapılan çeşitleri vardır. Çeşitli boyutlarda yapılmaktadır, iletkenlerin kalınlığına göre büyüklüğü seçilmelidir. İnce kesitli iletkenler daha iyi elektriki temas sağlanması için, kalın kesitli iletkenler sarılarak eklenmesi zor olduğundan klemenslerle eklenir. Aynı kesitte olmayan iletkenlerin eklenmesi uyumsuzluğa neden olur. Aynı veya farklı kesitteki iletkenler klemens kullanılarak […]

Termokupl Kabloları Nedir Ne İşe Yarar

Termokupl Kabloları Nedir Ne İşe Yarar. Termokupllar ile cihazlar arasındaki bağlantılar özel kablolar ile yapılır. Bu kablolar termokupl dengeleme kabloları olarak anılır. Dengeleme kablolarının iletkenleri yine termokupl eleman telinin özelliklerine yakın özel alaşımlardır. Dolayısı ile Cu-Const termokupl için Cu-Const özel kablo, Fe-Const termokupl için Fe-Const özel kablo gerekmektedir. Sıcaklık bilgisi termokupldan cihaza dengeleme kabloları sayesinde […]

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ?

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ? Sıcaklık ölçümlerinde termokupldan sonra bulunmuş ve kullanılmaya başlanmış olan direnç termometreler endüstride, laboratuvarlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hassas ölçüm alınmak istenilen düşük sıcaklıklarda, termokuplar tercih edilir. Direnç termometreleri, iletken bir telin direnç değerinin sıcaklıkla değişmesinden istifade edilerek oluşturulan bir sıcaklık algılayıcısıdır. Sarımlı direnç, sıcaklığı ölçülmek istenilen ortama daldırılır, üzerinden […]

Panolarda topraklamanın amacı Nedir ? Cihaz Topraklaması Önemi ve Çeşitleri

Panolarda topraklamanın amacı Nedir ? Cihaz Topraklaması Önemi ve Çeşitleri 1. Önemi Panolarda topraklamanın amacı panoyu kullanacak kişilerin can güvenliğini sağlamak ve panodaki cihazların tahrip olmasını önlemektir. Bilindiği gibi panoların gövdesi sac malzemeden yapılmıştır. Panoda kullanılan ray, kapı, menteşe, vida vb. aksamlar iletkendir. Panodaki güç kablolarından geçecek olan büyük akımların neden olacağı elektromanyetik indüksiyon neticesinde, […]

Panolarda topraklaman n amac Nedir ? Cihaz Topraklamas nemi ve e itleri

Panolarda topraklaman n amac Nedir ? Cihaz Topraklamas nemi ve e itleri 1. nemi Panolarda topraklaman n amac panoyu kullanacak ki ilerin can g venli ini sa lamak ve panodaki cihazlar n tahrip olmas n nlemektir. Bilindi i gibi panolar n g vdesi sac malzemeden yap lm t r. Panoda kullan lan ray, kap , […]

Kablo Pabuçları nedir Yapısı Çeşitleri Kullanıldıkları Yerler ve Dikkat edilecek Hususlar

Kablo Pabuçları nedir Yapısı Çeşitleri Kullanıldıkları Yerler ve Dikkat edilecek Hususlar 1. Yapısı Kablo pabuçları da tıpkı yüksükler gibi bakır malzemeden yapılmış ve üzeri kalay ya da gümüş kaplıdır. İzole malzemesi olarak PVC kullanılır. Resim 3.10: Çeşitli tiplerde kablo pabuçları

Kablo Pabu lar nedir Yap s e itleri Kullan ld klar Yerler ve Dikkat edilecek Hususlar

Kablo Pabu lar nedir Yap s e itleri Kullan ld klar Yerler ve Dikkat edilecek Hususlar 1. Yap s Kablo pabu lar da t pk y ks kler gibi bak r malzemeden yap lm ve zeri kalay ya da g m kapl d r. zole malzemesi olarak PVC kullan l r. Resim 3.10: e itli […]

Kablo Yüksükleri Nedir Yapısı Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerler

Kablo Yüksükleri Nedir Yapısı Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerler 1. Yapısı Yüksükler genellikle bakır malzemeden yapılıp üzerleri gümüş ya da kalay kaplıdır. İzole malzemesi olarak polyamid veya PVC kullanılır. (Resim 3.9) Resim 3.9: İzoleli ve izolesiz kablo yüksükleri

Kablo Kodlama nedir ? Önemi ve Faydası ve Dikkat edilecek Hususlar

Kablo Kodlama nedir ? Önemi ve Faydası ve Dikkat edilecek Hususlar 1. Önemi Panoda kullanılacak olan kablolar projedeki numaralarına göre kodlanır. Kabloların montajdan önce kodlanması montaj kolaylığı sağlar. Panoda arıza çıkması durumunda, kabloların kodlanmış olması arızanın daha rahat bulunmasını sağlar. Bazen pano üzerindeki cihazlar sökülüp yenileri ile değiştirilir ya da tamir görebilir. Bu durumda yeni […]

Elektrik Sayaçları nedir tanımı çeşitleri ve devreye bağlantısı

Elektrik Sayaçları nedir tanımı çeşitleri ve devreye bağlantısı Tanımı Kullandığımız veya harcadığımız elektrik enerjisinin miktarını ölçen araçlara elektrik sayacı denir. Evde ya da iş yerinde kullandığımız elektrikli alet sayısı arttıkça sayacın ibresi daha hızlı döner. Elektrik sayaçları harcanan enerjiyi doğrudan kilowatt-saat olarak gösterir.