Search Results

Meger ile topraklama ölçümü yapılması Ve bağlantı Şekli

Meger ile topraklama ölçümü yapılması Ve bağlantı Şekli, normal (3 elektrotlu) Ø Şekil 2.2.’de gösterildiği gibi bağlantı yapınız. Ø 2/3 elektrot metot düğmesini 3 elektrotlu ölçüm konumuna getiriniz. Ø Topraklama gerilimi aralığı içinde topraklama gerilimini kontrol ediniz. Ø Yardımcı topraklama direnci değerlerini yardımcı topraklama direnci aralığı içinde C ve P için kontrol ediniz. Ø Uygun […]

Trafo Bağlantılarının Kontrol ve Bakımı

Trafo Bağlantılarının Kontrol ve Bakımı Bildiğimiz gibi trafolarda 3 adet YG giriş ucu, 3 adet AG çıkış ucu ve AG çıkış uçlarının yanında da 1 adet işletme topraklaması ucu vardır. Ayrıca trafo gövdesine yapılan koruma topraklaması civatası da bulunmaktadır. Buralara yapılmış olan bağlantıların kontrol ve bakımı hem trafonun ömrü hem de enerjinin sürekliliği açısından önemlidir. […]

Topraklamalar Yönetmenliği

Topraklamalar Yönetmenliği a) İlgili Yönetmelik Maddeleri Topraklamalar bu talimata göre 3’e ayrılmıştır: Koruma topraklamaları İşletme topraklamaları Hususi topraklamalar

Havai Hatlarda Topraklama

Topraklama İşletme akım devresinin bir noktasının veya tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı yapmaya topraklama denir. Bina yakınında ve iletim hatlarının yakınına kazılan çukurlara bakır veya galvanizli çubuk veya levhaların gömülmesi ile elde edilir. Topraklama devresi, elektrik tesislerinde oluşan arıza durumunda kısa devre akımlarını insan hayatını tehlikeli olmayacak yoldan geçmesini […]

Trafo Topraklanması nedir nasıl yapılır

Trafo Topraklanması Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. İşletme topraklaması, alçak gerilim şebekelerinde, transformatörlerin sıfır noktalarının, doğru akım tesislerinde bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması ile yapılır. Böylece sistemde, toprağa karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına çalışılır. Sadece […]

TN Sistemi şebeke nedir tanımı

TN Sistemi Bu şebeke tipi en yaygın şebekedir. Burada şebekenin bir noktası (örneğin yıldız noktası) doğrudan doğruya topraklanır. Bu yapılan işlem işletme topraklamasıdır. Faz ile toprağın teması halinde, işletme topraklamasının, PE veya PEN koruma hatlarının ve bunlara bağlı cihazların toprağa karşı gerilimleri yükselir. Bu istenmeyen gerilimin yüksek olmaması için bütün işletme topraklamalarının toplam topraklama direnci […]

TT Şebeke Sistemi Nedir

TT Sistemi Bu şebeke şeklinde şebekenin yıldız noktası direkt olarak topraklanmıştır; bu bir işletme topraklamasıdır. Tesise ait madenî kısımlar ise işletme topraklamasından ayrı olarak topraklayıcıya bağlanmıştır. Bu ise koruma topraklamasıdır. Ø TT tipi şebekede şunlar uygulanabilir Ø Koruma topraklaması Ø Hata gerilimi ile koruma bağlaması Ø Hata akımı ile koruma bağlaması

TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ Topraklama Nasıl Yapılır Nedir

Topraklama ölçümleri üzerine toplu bir çalışma ve tecrübelerin aktarımı için  hazırlanan bu yazı  Meslektaşlarımızın  kullanımına  sunulmuştur. Toprak özdirencinin ölçülmesi: Bu ölçme dört sonda yöntemi ile yapılmalıdır. Wenner Medotu   Y.G. TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA DİRENÇLERİ Y.Gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler:   İşletme topraklaması                     RB < 2 ohm Koruma topraklaması                    RA  Koruma düzeneğine bağlı […]

BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI NASIL OLMALIDIR

BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI   Temel topraklama, son yayınlanan Topraklama Yönetmeliği’nde yer alan ve yapılarda es-potansiyellemeyi mümkün olduğu kadar iyileştirmeyi sağlayan bir uygulamadır. Temeli oluşturulurken, temel içindeki iletken kısımların elektriksel olarak sürekliliğinin gerçekleştirilmesi, bir yandan es-potansiyellemeyi sağlarken, diğer yandan da, topraklama direnci olarak ölçüldüğünde uygun değer verirse, TT şebeke için koruma topraklaması, TN şebeke için ise […]

Topraklamanın Önemi Nedir Neden Yaparız

Topraklamanın Önemi Topraklamanın önemi: Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı;elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazlarıntahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0,8 ve dahaküçük değerlere düşmesini sağlamaktır. Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısadevresi (nötrüdirekt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izolelişebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altındaolmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi […]