Güç Trafosu Zigzak Bağlantı ve Özelliği

Güç Trafosu Zigzak Bağlantı ve Özelliği Bu bağlantı transformatörün sekonderinde uygulanır. Bağlantı için sekonderde aynı fazın eşit gerilimli iki sargısı bulunmalıdır. Sargıların polaritesi belli olduğu için bağlantılar kolayca yapılabilir. Zikzak bağlantı da sekonder sargılarının her fazının bir sargısı, öteki fazlardan birinin başka bir sargısı ile seri bağlanmalıdır. (Şekil 2.3’e bakınız) Primeri ise üçgen veya yıldız […]

Gerilim Trafolarında topraklama önemi

Gerilim Trafoları Yüksek gerilimi istenen oranda düşüren ve primerle sekonder arasındaki faz farkı yaklaşık olarak sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. olursa sekonderde de yüksek gerilim oluşur. Bu anda sekonder sargıya bağlı bulunan ölçü aletleri zarar görür. Bu kısa devre arızasını önlemek için sekonderin polarite olmayan ucu topraklanmalıdır. Gerilim trafolarının üzerinde bir topraklama ucu vardır. […]

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi Alternatif akımda, güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan elektrik makinelerine transformatör diyoruz.. Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların […]

Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Tesisleri TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği

Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Tesisleri TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği Madde 57 – Orta ve yüksek gerilim tesislerine görevlilerin dışındaki şahısların girmesi yasaktır. Ancak diğer şahısların tesislere girmesi özel izinle, görevli bir elemanın kontrolünde ve kişisel koruyucu kullanmaları ile mümkün olacaktır. Madde 58 – Kesici ve ayırıcıların manevraları gerilim altında çalışma sayılmayacaktır. Madde 59 – […]

Gerilim Trafoları nedir çeşitleri seçimi ve devreye bağlantısı

Gerilim Trafoları nedir çeşitleri seçimi ve devreye bağlantısı Yapısı Gerilim transformatörü; yüksek gerilimi belli bir oran dahilinde düşüren ve primerle sekonder gerilimleri arasındaki faz farkı yaklaşık sıfır derece olan bir transformatördür. Röle ve ölçü aletlerinin düşük gerilimle çalışmasını sağlar. Gerilim ölçü transformatörünün sekonder tarafı (v küçük) daima topraklamalıdır. Topraklama tehlikeli temas gerilimine karşı can ve […]

Gerilim Trafolar nedir e itleri se imi ve devreye ba lant s

Gerilim Trafolar nedir e itleri se imi ve devreye ba lant s Yap s Gerilim transformat r ; y ksek gerilimi belli bir oran dahilinde d ren ve primerle sekonder gerilimleri aras ndaki faz fark yakla k s f r derece olan bir transformat rd r. R le ve l aletlerinin d k gerilimle al […]

Oto Trafosu İle Yolverme

Oto Trafosu İle Yolverme Üçgen çalışma gerilimi, şebeke gerilimine eşit olmayan motorlara λ/Δ yol verme yöntemi ile yol verilememektedir. Bu tip motorlara, diğer yol verme yöntemlerinden oto trafosu veya kademeli direnç yöntemi ile yol verilir. λ/Δ yol verme yönteminde yol alma akımı, normal çalışma akımının %33,3’ünden daha aşağıya düşürülememektedir. Halbuki oto trafosu ile yol verme […]

Oto Trafosu le Yolverme

Oto Trafosu le Yolverme gen al ma gerilimi, ebeke gerilimine e it olmayan motorlara ?/? yol verme y ntemi ile yol verilememektedir. Bu tip motorlara, di er yol verme y ntemlerinden oto trafosu veya kademeli diren y ntemi ile yol verilir. ?/? yol verme y nteminde yol alma ak m , normal al ma ak […]

AG Alçak Gerilim Panoları

AG Alçak Gerilim Panoları Güç trafosunun alçak gerilim çıkış fiderinden sonra tüketicileri besleyecek fiderlerin bağlantısının yapılması için kullanılan panolara AG panoları denir. AG panoları içerisinde; şalterler, akım trafosu, sayaçlar, sigortalar ve her faz içinde ayrıca sigorta grubu ve şalter bulunmaktadır. AG panoları saçtan yapılır. Bar sayaçların ve akımların çektiği değeri görmek için sayaçlar için cam […]

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar. Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur. Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.