Search Results

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma Elektrik tesislerinde işletme araçlarının aktif kısımlarının topraklanmasına işletme topraklaması denir İşletme topraklaması, işletme akım devresinin toprağa karşı potansiyelin belli bir değerde bulundurulmasına yarar, bu nedenle işletme akım devresi ile toprak arasında direk bir bağlantı yapılır. Bu yüzden toprak, işletme akım devresinin bir kısmını teşkil eder ve üzerinden akım geçer.

Yüksek Gerilim Sistemlerinde Yıldız Noktası Topraklaması

Y.G. Sistemlerinde Yıldız Noktası Topraklaması Özellikle 154 kV veya 35 kV Y.G.’ den enerji alan ve kendisine ait bir Y.G. dağıtım tesisatı bulunan sanayi tesislerinde, yıldız noktasının toprağa göre durumu önemli bir konudur. Yıldız noktası için dağıtım sistemlerinde dört çözüm kullanılmaktadır: Yıldız noktası yalıtılmış şebekeler. Toprak teması kompanze edilmiş(dengelenmiş )şebekeler. Yıldız noktası değeri düşük bir […]

Elektrik tesislerinde Topraklama ve Önemi Nedir

Elektrik tesislerinde Topraklama ve Önemi Nedir Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Elektrik sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde, gerilim altındaki kısımlar yalıtılır. Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle her zaman bozulma ve delinme […]

Topraklama tesisi : Topraklamalar Yönetmeliği

Topraklama tesisi :  Topraklamalar Yönetmeliği Madde 5) Topraklama tesisi: Birbirlerine iletken olarak bağlanan ve sınırlı bir alan içinde bulunan topraklayıcılar ya da aynı görevi yapan (boyasız direk ayakları, zırhlar ve metal kablo kılıfları gibi) metal parçalar ve topraklama iletkenlerinin tümüdür. Madde 6) Topraklamak: Elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır.

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler Koruma topraklaması normal olarak gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli olmayan tesisat kısımlarına geçecek herhangi bir kaçak akımı sebebi ile bu kısımlarla, nakil olan el ve ayakla dokunulabilir yakınlıkta bulunan ve normal işletmede gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli bir gerilim meydana gelmesine mani olmak için tesis edilir […]

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ Topraklama Önemi Elektrik enerjisinin kullanımında bir takım tedbirler alınmazsa değerli makinelerin, yüksek yatırımlarla gerçekleştirilen tesislerin ve en önemlisi de insanların hayatlarını kaybedebileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Yüksek kaçak akımların meydana getireceği zarar, kurulan tesis için yapılan masraftan çok daha büyük zararlara yol açması kaçınılmazdır. Ancak yapılan topraklama tesisinin de bir takım getirimleri […]

Kullanıma hazır hale getirilen pano sırası ile aşağıdaki işlemlere tabi tutulur

Kullanıma hazır hale getirilen pano sırası ile aşağıdaki işlemlere tabi tutulur. Her testin sağ yanındaki boşluğa elde edilen test sonuçları X işareti ile işaretlenir.

TN Sistemi şebeke nedir tanımı

TN Sistemi Bu şebeke tipi en yaygın şebekedir. Burada şebekenin bir noktası (örneğin yıldız noktası) doğrudan doğruya topraklanır. Bu yapılan işlem işletme topraklamasıdır. Faz ile toprağın teması halinde, işletme topraklamasının, PE veya PEN koruma hatlarının ve bunlara bağlı cihazların toprağa karşı gerilimleri yükselir. Bu istenmeyen gerilimin yüksek olmaması için bütün işletme topraklamalarının toplam topraklama direnci […]

Bina İçi Haberleşme Tesisatı 2 ilgili Ders Notu

Bina içi haberleşme tesisatını uygun biçimde kurmak, santrali kurup programlamak ve sistem kontrol formunu hazırlamak amacının kazandırıldığı öğrenme materyalidir. http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bina%20ici%20haberlesme%20tesiisati2.zip iii Dahili tesisatı döşemek ve santrali programlayarak test etmek. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında, bina içi haberleşme tesisatını projeye, TSE’ye ve bina içi telefon tesisatı (ankastre) şartnamesine uygun olarak montaj ve testini yapabileceksiniz. […]