Search Results

Empedans Nedir ? ( Öz direnç )

Öz direnç   Empedansın grafiksel gösterimi AC devrelerinde direncin eşdeğeri olarak empedans kavramı kullanılır. İçinde kondansatör ve endüktans gibi zamanla değişen değerlere sahip olan elemanlar olan devrelerde direnç yerine empedans kullanılmaktadır. Aşağıda görüldüğü gibi empedans, biri reel diğeri sanal iki kısımdan oluşan kompleks bir sayıdır. Devreye bağlı bulunan saf omik dirençlerin eşdeğeri kısmına (reel), kondansatör […]

Endüktif Tip Seviye Şalterleri ile Ölçme yöntemi

Bu yöntemde manyetik alan geçirgenliği (permabilite) ölçülür. Laboratuvar çalışmaları dışında pek görülmez. Tank empedansının değişimini izlemek için pek pratik değildir, büyük miktarlarda enerji gerektirir. Öte yandan, tankın oluşturduğu sistemin sağladığı çalışma frekansının (rezonans frekansı) değişimi ile de en azından şalter olarak ölçüm yapmak mümkündür. Metal detektörlerinin de çalışma prensibi budur. Ancak seviye ölçümünde uygulanabilirliği zayıftır

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar 1. Aşağıdakilerin hangisi ısının yayılım yoludur? A) Genleşme B) İletim C) Işınım D) Bozulma 2. Bilinen en iyi siyah cisim nedir? A) Tahta B) Araba lastiği C) Ayna D) Güneş 3. Aşağıdakilerden hangisi pirometrenin çalışma esası değildir? A) Işımayı algılamak B) Işımanın mesafesini ölçmek C) Işımanın rengini ölçmek D) […]

Sıcaklığın Okunması Nasıl Gerçekleşir

Sıcaklığın Okunması Nasıl Gerçekleşir. 1. Yerel Okuma Bir kimyasal tesiste özel noktadan sıcaklık ölçmek istenirse, ilk akla gelen cam termometre ile ölçme yapmak olacaktır. Bununla beraber bu ölçme işlemi, ölçenin doğru bir okuma yapması için sıcaklığı okuyabilecek kadar cihazın yanına yaklaşmasını gerektirir. Daha iyi bir çözüm, kadranlı termometredir. Seçilen cihazın tipi tabiatıyla istenen doğruluğa ve […]

Su Kontrol -tank kontrol- Aktif Alarm devresi

Su Kontrol -tank kontrol- Aktif Alarm devresi Devresi 555 zamanlayıcı bir astable osilatör olarak kablolu ve emitör BC109C akımı tarafından desteklenmektedir kullanır. kuru koşullarda, transistör hiçbir önyargı geçerli olacak ve tamamen kapalı olması. Ancak probları transistör yürütecek ıslak ve alarm olsun.  Bir / Kapama anahtarı verilir ve prob kişiler için bir non-reaktif metal kullanmayı unutmayın […]

Parafudur Gerilim Değeri nedir Nasıl Hesaplanır

Parafudur Gerilim Değeri nedir Nasıl Hesaplanır Parafudurda aşırı gerilim dalgasının oluşturduğu ark atlayıp kesildikten sonra gerilim uçlarında kalan şebeke gerilimidir. Parafudur gerilim değeri, şebeke işletme frekansında izin verilen maksimum gerilime eşit ya da biraz büyük seçilir. Parafudurun gerilim değerinin belirlenmesinde, sistemi besleyen şebekenin ya da kaynağın besleme tarafının üçgen, yıldız ve yıldız noktasının da doğrudan […]

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi Alternatörlerde kısa devre karakteristiği, uçları kısa devre edilen bir alternatörde, uyartım akımı ile kısa devre akımının değişimine denir. Deney senkron devirde 1 fazın nötrle veya üç fazın kendi arasında ampermetreler yardımı ile kısa devre edilmesiyle yapılır. Biz deneyimizi üç fazı kısa devre ederek yapalım. Ø Deneyin Bağlantı Şeması Boş çalışma deneyi […]

Alternatörlerin Boş Çalışma Deneyi

Alternatörlerin Boş Çalışma Deneyi Alternatörlerin boş çalışma deneyi, boş çalışma (mıknatıslanma) eğrilerini çıkarmak ve eğriler yardımı ile gerekli mıknatıslanma (uyartım) akımını tespit etmek amacıyla yapılır. Ayrıca kısa devre ve boş çalışma deneyleri yardımı ile alternatörün senkron empedansı bulunur. Şekil 2.23’te, doğru akım motoru alternatör ve dinamonun ortak bir mile bağlı olduğunu görüyoruz. Deneyi yaparken; alternatör […]

Kablolar için Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Kablolar için  Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İlgili yönetmelik maddeleri aşağıdaki gibidir. Madde 58- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren tesislerde Türk Standartlarına uygun kablolar kullanılacaktır. Bunlar bulunmadığında Madde 1’de belirtilen standartlara uygun kablolar kullanılacaktır. a) Kablo seçimi: Kablo seçiminde aranılan öteki koşulların yanında aşağıdakiler de göz önünde bulundurulacaktır: 1) Anma gerilimi: Kablolar için iki anma gerilimi kullanılır: […]

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri Enerji kablolarını seçerken,bazı kriterleri dikkate almamız gerekir.Eğer iletkenlerin sahip oldukları kriterler önceden bilinir ise gerilimin büyüklüğüne ve hattın özelliğine göre iletkenlerin seçilmesi daha doğru olur. Bunlar, kabloların elektroteknik özellikleri, gerilim değerleri, gerilim düşümü ve kesit değerleri, kısa devre akımına dayanım ve sıcaklık değerleri olarak belirtilebilir. Bu kriterler aşağıdaki gibi […]