Search Results

Direklerin Tanımı

Direklerin Tanımı Yüksek gerilim elektrik enerjisinin üretildiği yerden tüketim merkezlerine iletilmesi için hava hatları kullanılır. İletim ve dağıtım hatlarında kullanılan ve iletkenleri birbirlerinden belirli uzaklıkta havada tutmaya yarayan ve hat boyunca uygun aralık ve yükseklikte yerleştirilen şebeke donanımına direk denir. Yapıldıkları malzemeye göre direk çeşitleri şunlardır. Ø Ağaç direkler Ø Betonarme direkler Ø Demir direkler […]

Direklerde Korkuluk Ne işe yarar

Korkuluk Direklere insan, hayvan veya tırmanabilecek canlıların tırmanmaması için direğin gövdesine monte edilen parçaya denir. Demir parçasından yapılıp uçları sivrileştirilmiş demir parçaların direğin etrafını kaplaması için kaynak edilerek veya vidalanarak monte edilir. Önce sivri uçlu parçalar L tipi lama demire montaj edilir. Parça sonradan direğin gövdesine monte edilir.

Direklerin Temel İçinde Kalan Bölümünün Korunması

Direklerin Temel İçinde Kalan Bölümünün Korunması Ø Demir direklerde toprak içinde kalan metal bölümlerin korozyon ve çürümeye karşı korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Beton temelli demir direklerde beton içinde kalan parçaların korunması için önlem gerekmez. Ø Ağaç direklerin toprak içinde kalacak bölümü en az aşağıdaki uzunluklarda olacaktır. Zeminden başlayarak yüksekliği 8 m’ye kadar olan direklerde […]

Direkleri Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar

Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar Ø Topraklama kazıkları 30 kV’a kadar 70 cm, 154 kV-380 kV ise 150 cm derinlikten itibaren dikine olacaktır (yatık olmayacaktır). Ø Paslı ve gevşek tutturulmuş topraklama iletkenleri hatalı olur. Ø Topraklama direnci yüksek çıkarsa, topraklama direnci düşürecek maddeler kullanılmaz. Ø Islak ve gevşek zeminlerde topraklama kuru zemine aktarılır.

Direklerde Topraklama da İşlem Sırası

Topraklama İşlem Sırası Ø Çeşitli arızalar veya yıldırım gibi nedenlerle direğin aşırı bir gerilime maruz kalması halinde direğin kendisinde ve belirli bir mesafeye kadar çevresinde istenmeyen tehlikeli gerilimler oluşur. Bu gerilim insanlar için tehlike arzettiği gibi tesislere de zarar verebilir. Topraklama direnci ne kadar küçükse, bu gerilimin değeri de o nispette küçülür. Bu yüzden direklerin […]

Demir Direkleri Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar

Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar Ø Direk profildeki yerinden, aliğmanda olmak şartıyla ileri veya geri 2 m’den fazla kayamaz. Ø Direk taban merkez kazığının aliğmana dik istikametteki kaçıklığı en fazla 0,10 m’ yi geçemez. Ø Direk ekseninin düşeye nazaran sapması (eksenin eğimi) %5’i geçemez. Ø Direk tepesinin aliğmana dik istikametteki kaçıklığı 2.ve 3. maddelerdeki sapmaların toplamını […]

Demir Direkleri Dikme İşlem Sırası

Demir Direkleri Dikme Ø Dikme İşlem Sırası Ø Temel betonu kontrol edilecek, priz alıp almadığına bakılacaktır. Ø Projeye uygun olarak direğin dikileceği yer belirlenecek. Direk malzemesi temel betonunun yakınına indirilecek.Yuvarlak galvaniz boru direk ise kesinlikle vinç ile direk indirilecektir. Ø Etrafta çalı, ağaç ve diğer bitkilerden temizlenecek, şakül ve terazi yardımı ile diklik kontrolü yapılacaktır. […]

Orta Gerilim Direkleri Beton Direkleri Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar

Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar Ø Direk profildeki yerinden aliğimanda olmak şartıyla ileri veya geri iki metreden fazla kayamaz. Ø Direğin taban merkez kazığının, aliğimana dik istikametteki kaçıklığı en fazla 0,10 m yi geçemez. Ø Direk ekseninin, düşeye nazaran sapması (eksenin eğimi)direk toprak üstü boyunun 5/1000’i geçemez. Ø Direk tepesinin aliğmana dik istikametteki kaçıklığı 2. ve […]

Orta Gerilim Direkleri Beton Direkleri Dikme İşlem Sırası

Orta Gerilim Direklerini Dikme 2.7.3.1. Beton Direkleri Dikme Ø Dikme İşlem Sırası Ø Projeye uygun olarak direğin dikileceği yeri belirlenir. Ø Temeller kontrol edilerek arazi zeminine göre uygun kalıp payı da bırakılarak kazı yapılır. Ø Temel betonunun priz alıp almadığına bakılmalı, (ez az 7 gün) daha önce tel çekilmemelidir. Ø Direk montajı kesinlikle vinçle yapılmalıdır. […]

Yüksek Gerilim Direklerini Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar

Dikmede Dikkat Edilecek Hususlar Ø Direk profildeki yerinden, aliğmanda olmak şartıyla ileri veya geri 2 m’den fazla kayamaz. Ø Direğin taban merkez kazığının aliğmana dik istikametteki kaçıklığı en fazla 0,10 m’yi geçemez. Ø Direk eksenini düşeye nazaran sapması (eksenin eğimi) %5 i geçemez. Ø Direk tepesinin aliğimana dik istikametteki kaçıklığı ise 2 ve 3 maddelerindeki […]