Search Results

ACİLDURUM AYDINLATMASI VE ARIZALI DURUMDA NELER YAPILIR

ACİLDURUM AYDINLATMASI 1. Tanımlar: Acil Durum Aydınlatması, genel aydınlatmada bir arızaoluştuğu zaman, can güvenliği açısından bir tehlike oluşmaması için gereklimiktarda aydınlatma sağlayan, bir grup armatür ve armatürlere bağlı cihazlardanoluşur. Acil durum aydınlatması aşağıdakilerden oluşur. · Güvenlik Aydınlatması: Acil durum aydınlatmasının,tahliye yolları ve tesisatın etkili birşekilde tanımlanabilmesi için tasarlanmış bölümünden oluşur. · Yedek Aydınlatma: Acil durum […]

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Hakkında Bilgi

Acil  aydınlatma ve yönlendirme sistemleri; binalarda aydınlatma sisteminin yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle devre dışı kaldığında,  derhal devreye girerek, yeterli düzeyde aydınlatma sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür. Acil    aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinde sistem   tasarımı   ve uygulama  esaslarına ilişkin sunumu buradan indirebilirsiniz.

EV SAHİPLERİ KİRACILARININ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAK

        Yargıtay, ev sahibinin, elektriğe abone olan kiracısından dolayı sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Ev sahibi, dairesini kiraya verdi. Kiracı, elektrik abonesi olmak için TEDAŞ’a müracaatında, eski abonenin (eski kiracının) elektrik borcu ile karşılaştı. TEDAŞ borcun ödenmemesi halinde abone olunamayacağını ve elektriğin bağlanamayacağını belirtti. bu durumda ev sahibi kiracının eski borcunu ödedi.       

IEEE 802.11 WLAN Temelleri

IEEE 802.11 WLAN Temelleri IEEE 802.11 Ethernet dayalı bir kablosuz ağ için standartlar kümesidir. Bu IEEE 802.11 en yaygın olarak kullanılan kablosuz ağ veya Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN). 1997 yılından bu yana bir kablosuz ağlar için IEEE 802.11 hava arayüzü ile bağlayıcı olmuştur. Daha önce, standardizasyon ve düşük veri iletim hızı düşünülemez eksikliği nedeniyle kablosuz veri […]

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi Alternatif akımda, güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan elektrik makinelerine transformatör diyoruz.. Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların […]

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri

Trafolarla İlgili Yönetmelik Maddeleri Üçüncü Bölüm Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Topraklamalar ve Koruma Yöntemleri Madde 8-a) Topraklamalar ve endirekt temasa karşı diğer koruma yöntemleri: Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Endirekt temasa karşı şebeke tiplerine göre uygulanabilecek diğer koruma yöntemleri ve şebeke tip sınıflamaları için Elektrik […]

Orta Gerilimde Kullanılan Direkler

Orta Gerilimde Kullanılan Direkler 1kV -34,5kV arasında kullanılan direklerin tamamıdır. Boyları 9 m-25 m arasında değişir. Ağaç, beton ve demir direk olarak imal edilir. Şu an en çok kullanılan beton ve demir direklerdir. Ağaç direkler acil durumlar için kullanılmaktadır. Daha sonra yerine beton ya da demir direk takılmaktadır. Demir direkler 3AWG ve 10AWG olarak isimlendirilmektedir. […]

Ağaç Direkler

Ağaç Direkler OG Enerji naklinde kullanılan ağaç direkler köknar, ardıç, ladin, çam gibi ağaçlardan yapılır. Ağaç kesildikten sonra tornalanır, ilaçlanır ve (Emprenye edilir.) kurutulur. Ağaç direkler 30kV’a kadar gerilimlerde 15m boylarında yapılır. Demir ve beton direklerdeki gibi temellerine beton dökülmez. Çünkü ankastre noktasında temel betonu, ağaç direği kesmeye çalışarak kırılmasına neden olur. Ülkemizde ağaç direkler […]

PLC ile Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması

Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması Tasarımı yapılacak sinyalizasyon sisteminde iki adet yolun birleşmiş olduğu bir kavşak bulunmaktadır. Bu yollardan bir tanesinin trafik akışı diğerine göre biraz daha yoğundur. Bu nedenle trafik yoğunluğu fazla olan yoldaki yeşil ışığın süresi diğerinden biraz daha uzundur.

PLC ile Bir Depo da Sıvı Seviye Kontrol Uygulaması

Depo Seviye Kontrolü Bir depo S1 seviyesinde boş, S2 seviyesinde doludur. Depo dolduğunda P1 çalışarak depoyu boşaltacak, boşaldığında kendiliğinden duracaktır. Boşaltma sırasında P1 arızalanırsa P2 otomatik devreye girerek boşaltmaya devam edecek, pompaların arızalanması sinyal lambası ile iki pompanın da arızalanması sesli alarm ile ikaz edilecektir. Pompalardaki arızalar çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Buradaki uygulamamızda motorun aşırı akımdan […]