Search Results

Mikrodenetleyicilerle Yapılan Uygulama

Mikrodenetleyicilerle Yapılan Uygulama ve Kumanda Devreleri Ev otomasyon sisteminde mikrodenetleyiciler ve uzaktan kumanda devreleri kullanılarak birçok konfigürasyonda otomasyon tasarım yapılabilir. Tasarım işi, kişisel hayal gücü, düşünce, tecrübe ve yeteneğe bağlıdır. Mikrodenetleyicilerle yapılan birkaç temel devre şeması verilecektir. Bu devreleri geliştirmek ve çeşitli otomasyonlarda kullanmak kullanıcının tecrübesine ve düşüncesine kalmıştır.

Mikrodenetleyicilere Program Yazma Nasıldır?

Mikrodenetleyicilere Program Yazma Nasıldır? Bir mikrodenetleyiciyi programlamak için üç basit adım vardır: Ø Kaynak kodu yazımı Ø Kaynak kodunun derlenerek makine diline çevrimi Ø Makine diline çevrilmiş programın PIC’e yüklenmesi Kaynak kodu yazımı, PIC’e yüklenecek programın kodlarının not defteri vb. bir editör programı kullunılarak yazılmasıdır. Kaynak kodunun derlenmesi ise editor kullanılarak yazılan programın derleyici (compiler) […]

Mikrodenetleyicilerin Tanımı ve Yapısı

Mikrodenetleyicilerin Tanımı ve Yapısı Mikrodenetleyici; CPU, bellek, ve G/Ç birimlerinin tek bir entegre üzerinde bulunduğu bir sistemdir. Bu, tasarımda zaman ve yer kazandırmakta, aynı zamanda çevre birimlerinin zamanlama ve uyumluluk problemlerini de azaltmaktadır. Ancak bazı durumlarda bellek boyutlarını ve G/Ç kapasitesini kısıtlayabilir.

Fırçasız dc motorun Mikroişlemci ile Kontrolü

Fırçasız dc motorun Mikroişlemci ile Kontrolü Şekil  te görülen devrede transistorlerin nasıl sürüleceği anlatılmadı. Hall sensöründen gelen bit desenine göre ilgili transistörler, ya FDC kontrolü için imal edilen Panasonic’in AN826, Hitachi’nin HA13412 gibi entegreler ile ya da mikrodenetleyiciler ile sürülür. Küçük uygulamalar için mikrodenetleyiciler, bünyesibde kısıtlı da olsa ROM, RAM ve I/O portu barındırdığı için […]

Picbit Pic Programlayıcısı Nedir ?

Picbit Pic Programlayıcısı Nedir ? Mikrodenetleyiciler için program yazarken PLC simulasyonunu olan PICBIT programından yararlanacağız. PLC daha çok otomasyonda kullanılan ve sıralı işlemlerin lojik aileleri ile biraraya getirilerek yapıldığı bir sistemdir. Bu sistem, daha çok endüstriyel tesis otomasyonu için geliştirilmiş olup ilk yıllarında röleler ve mekanik zamanlama elemanları kullanılarak yapılırdı. Daha sonra işin içine mikroişlemciler […]

Pic Programlama Kullanılan Sayıların ifadesi Ve Anlamları

Yeni Sayfa 10 Sayıların ifadesi   (1) Sayıların tipi Microdenetleyiciler binary, decimal ve hexedesimal sayı sistemlerini kullanırlar. Binary sayı sistemi mikrodenetleyicilerin anlayabildiği bir sayı kod sistemidir. Desimal sayı sistemi bize yabancı olmayan bir sayı sistemidir. Hexedesimal sayı sistemi ise bizim binary sayı sistemimizi kolayca anlamamıza yardımcı olan bir sistemdir. Bunun yanısıra kullanıcının ( programlayıcının ) […]

PIC in yapısı Nasıldır _Von Neumann mimarisi

PIC in yapısı Genel mikrodenetleyicilerin yapısı ‘Von Neumann mimarisi ‘ olarak adlandırılır. Bilgi çıkışları birlikte bir hafızadadır ve ALU bir data bus ile hafıza ( memories ) arasındadır. ( Şekil 1-6 ) Alışılagelmiş mikrodenetleyiciler bu ‘Von Neumann ‘ mimarisindedir. ( bus: Sinyal hattı bus olarak adlandırılır. Örneğin 8 bitlik bilgisayar data bus 8 sinyal hattına […]