Search Results

Denetleyici Bilgisayar Kontrolü Nedir

Denetleyici Bilgisayar Kontrolü Şekil 1.4’te verilen blok şemada da görüleceği üzere sensör, kontrol birimi ve hareketlendiriciler, tesiste kapalı döngü kontrol sistemine uygun çalışmaktadır. Böyle bir sistemde bilgisayarın görevi; gerektiğinde ayar noktalarından yeni değerleri otomatik olarak girmek, ayarları kontrol altına almak, veri ve kayıt işlemlerini düzenli şekilde tutmaktır.

Doğrudan Bilgisayar Kontrolü Nedir

Doğrudan Bilgisayar Kontrolü Bilgisayarın sürekli ve doğrudan dâhil olduğu sisteme, doğrudan bilgisayar kontrollü sistem (direkt sayısal kontrol, DPC veya DDC) denir. Tesiste devrede bulunan sensörlerle elde edilen veriler analog/dijital dönüşüm (ADC) devresinde dijital işaretlere çevrilerek bilgisayarın işleyebileceği formata dönüştürülür.

Kapalı Döngü Kontrol Nedir ?

Kapalı Döngü Kontrol Bilgisayarların endüstriyel kontrol amacıyla kullanılmasının yayılmasıyla birlikte, kontrol işlemi kolaylaşmış; ancak makinelerin kontrolüne olan bağımlılık artmıştır. Örneğin; bir bilgisayarın arızalanması, sistemin durmasına sebep olabilmektedir. Kapalı döngüler içerisinde bilgisayar kontrolünün etkinleştirilmesi arızaların etkisini azaltır. Kapalı döngü kontrol sistemleri; denetleyici bilgisayar kontrolü ve doğrudan bilgisayar kontrolü olmak üzere iki ayrı şekilde kullanılmaktadır.

Özel Servo Motorlar Nelerdir

Servomotorlar, AC ve DC motorların özel bir hâlidir. Klasik motorlarda hız ve konum kontrolü yapılmak istensin. Hız ve konum bilgilerini sağlayan geribesleme ünitelerinin (encoder, takometre) motor miline haricî olarak bağlanması ve motordan alınan sinyallerin işlenmesi gerekir. Servomotorlarda ise geribesleme üniteleri motor gövdesi ile tümleşiktir. Buna göre servomotorlar hız ve konum kontrolü için gerekli donanımı üzerinde […]

İNTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI

İNTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI Özet Bu çalışmada bir evde bulunan elektrikli cihazlar internet üzerinden kontrol edilmektedir. Sistemi kontrol eden mikrodenetleyiciye bağlı cep telefonu arandığında, arayan kişinin numarası kontrol edilerek bilgisayara enerji verilmekte, sonra başlama sinyali gönderilerek bilgisayarın açılması sağlanmaktadır. Daha sonra internet hizmet sağlayıcı tarafından atanan IP numarası, yazılan program sayesinde elde […]

Kesintisiz güç kaynağı Nedir ? Bir kesintisiz güç kaynağı projesi

Yeni Sayfa 11 1. Giriş         Günümüzde bilgisayar sistemleri, tıbbi cihazlar, haberleşme sistemleri, denetim sistemleri, alarm sistemleri, bazı aydınlatma sistemleri ve kayıt cihazları gibi sürekli besleme gerektiren uygulamalar oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu durum, bu cihazların beslenmesi için gerekli olan kaynaklar sorununu gündeme getirmiştir. Çünkü bu tür cihazlar kaynaktan gelen gerilim darbe […]