Silisyum Diyot Nedir ?

Silisyum Diyot Nedir ? Günümüzde yarı iletken sıcaklık sensörlerinin kullanımı oldukça artmıştır. Bu sensörler genellikle entegre yapılar şeklindedir. Bunu anlamak için temel yapı silisyum diyottur. Silisyum diyodu ileri yönde iletime geçirmek için 200C’de 700mV’luk bir eşik gerilimine ihtiyaç vardır. Bu gerilim valans elektronların iletim bandına geçmesini sağlamaktadır. Isı, enerji olarak valans elektronların iletim bandına geçmesine […]

Diyot Nedir Ve Çeşitleri Kısa Anlatım

1 – Diyot : Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun P kutbuna "Anot", N kutbuna da "Katot" adı verilir. Genellikle AC akımı DC akıma dönüştürmek için Doğrultmaç devrelerinde kullanılır. Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birleşiminden oluşur. Bu maddeler ilk birleştirildiğinde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar […]

Diyotlarda Ters Polarma Nasıl Oluşur ?

Ters Polarma: Diyotun katot ucuna güğ kaynağının pozitif (+) kutbu, anot ucuna da güç kaynağının negatif (-) kutbu bağlandığında ise N tipi maddedeki elektronlar güç kaynağının negatif (-) kutbu tarafından, P tipi maddedeki oyuklarda güç kaynağının pozitif (+) kutbu tarafında çekilirler. Bu durumda ortadaki nötr bölge genişler, yani diyot yalıtıma geçmiş olur. Fakat Azınlık Taşıyıcılar […]

Diyotlarda Doğru Polarma Nasıldır ?

Doğru Polarma: Anot ucuna güç kaynağının pozitif (+) kutbu katot ucunada güç kaynağının negatif (-) kutbu bağlandığında P tipi maddedeki oyuklar güç kaynağının pozitif (+) kutbu tarafından, N tipi maddedeki elektronlar da güç kaynağının negatif (-) kutbu tarafından itilirler. Bu sayede aradaki nötr bölge yıkılmış olur ve kaynağın negatif (-) kutbunda pozitif (+) kutbuna doğru […]

Diyot Çeşitleri Resimli Anlatım Tüm Diyotlar

Diyot Çeşitleri Kristal Diyot Zener Diyot Tünel Diyot Işık Yayan Diyot (Led) Foto Diyot Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör – Varikap) Diğer Diyotlar Mikrodalga Diyotları Gunn Diyotları Impatt (Avalanş) Diyot Baritt (Schottky) Diyot Ani Toparlanmalı Diyot Pin Diyot Büyük Güçlü Diyotlar Diyodun Temel Yapısı Diyot Nedir? Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, […]

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar 1. Aşağıdakilerin hangisi ısının yayılım yoludur? A) Genleşme B) İletim C) Işınım D) Bozulma 2. Bilinen en iyi siyah cisim nedir? A) Tahta B) Araba lastiği C) Ayna D) Güneş 3. Aşağıdakilerden hangisi pirometrenin çalışma esası değildir? A) Işımayı algılamak B) Işımanın mesafesini ölçmek C) Işımanın rengini ölçmek D) […]

Fotoelektrik Termometreler Nelerdir

Fotoelektrik Termometreler Nelerdir Bu tip pirometrelerde optik pirometrelerden farklı olarak sıcak cismin yaydığı ışınımı algılamak için fotodiyot veya fototransistör gibi elemanlar kullanılır. Şekil  de bu düzenek görülmektedir. Dalga boyu kısa olan uygulamalarda uygun sonuçlar alınır.

LED flaşör Devresi Tasarımı

LED flaşör Devresi Tasarımı Açıklama o ve deneme çok olur rağmen davet ve LED flaşör, denemek için birkaç bileşen basit bir devredir. Bu devre transistör ve kondansatör davranışı göstermektedir. Osiloskop bu devrede ne olur, çok kolaylıkla tespit edilebilir. Fonksiyon açıklaması Bu devrede olan devlet sürekli değişen bir devre yani bir astable multivibratör olduğunu. Bu değişikliği akım ve gerilim, […]

Örnek bir PWM kontrol devresi

Örnek bir PWM kontrol devresi Bu benim yerleşik ve çalışan bir denetleyici PWM tasarımıdır. görüldüğü gibi, giderek artan bir gerilim karşılaştırıcı uygulanan bu çalışmalıdır çıkışında artan bir iş hacmi verir, bu tam olarak% 0-100 arası değişkendir. Bu isteniyorsa karşılaştırıcı üzerinde girişler Swap negatif korelasyon vermek.