Search Results

Çift Bara Sistemleri ve şekilleri

Çift Bara Sistemleri ve şekilleri Büyük işletmelerle, enerji kesilmelerinin büyük zararlara yol açacağı yerlerde çift baralı sistemler kullanılır. Çeşitli gerilim basamakları bulunan bir işletmede de çift baralı sistemler kullanılabilir Daha önce açıklanan tek baralı sistemlerde baradaki bir arıza, alıcıları enerjisiz bırakabiliyordu. Ancak bazı düzenlemeler ile örneğin, barayı bölümlere ayırarak ta duruma az da olsa engel […]

Tek Bara Sistemleri nedir şekli

Tek Bara Sistemleri nedir şekli Küçük güçlü santraller ile devre açmalarının önemli olmadığı yerlerde tek baralı sistemler kullanılır. Tek baralı sistemlerde emniyet ve işletmenin sürekliliği, çift baralı sistemlere göre daha azdır. Tek baralı sistemlerin en büyük sakıncası, arıza sırasında sistemin akımsız kalmasıdır. Generatör veya trafo kesicilerinde bir arıza olması durumunda tüm fiderlerin (besleme hatlarının) enerjisi […]

Bara Sistemleri Çeşitleri, Tanımları, Prensip Şekilleri

Ø Bara Sistemleri Çeşitleri, Tanımları, Prensip Şekilleri Baralar genel olarak dört şeklide düzenlenirler. Bunlar: Ø Tek bara sistemi Ø Çift bara sistemi Ø Yardımcı bara sistemi Ø Santral iç ihtiyaç baralarıdır. Çeşitli bara sistemleri içinde en uygun olanının seçiminde şu faktörlere dikkat etmek gerekir; a) Yükün cinsi ve miktarı b) Kullanılacağı yerin özelliği c) Besleme […]

Trafolarda Bara Düzeneği

Aynı cins gerilimlerin toplanıp dağıtıldığı ünitelere bara denir. Baralar elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbiriyle irtibatını sağlayan iletkenlerdir. Bara malzemeleri bakır ve alüminyumdan olmak üzere değişik metallerden yapılır: Ø Bakır ve alüminyum lama Ø Bakır ve alüminyum boru Ø Çelik özlü (St-Al) alüminyum iletken Lama şeklindeki baralar çoğunlukla iç tesislerde, boru ve […]

Görevlerine Göre Ayırıcılar Çeşitleri Nelerir ?

Görevlerine Göre Ayırıcılar Çeşitleri Nelerir ? Görevlerine göre ayırıcılar; hat ayırıcısı, bara ayırıcısı, toprak ayırıcısı, by-pass ayırıcısı, transfer ayırıcısı, bara bölümleyici ayırıcılar olmak üzere çeşitlere ayrılırlar. 1.2.3.1. Hat Ayırıcısı Enerji nakil hatlarının giriş veya çıkışlarında beraber kullanıldığı kesici ile hat arasına bağlanır. Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma ve kapama yapabilen ayırıcılardır. 1.2.3.2. Bara Arayıcısı […]

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar. Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur. Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi Ø Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre 600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir. Ø Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde […]

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4. Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4.1. Genel Hükümler 1. Kurulu gücü veya besleme trafolarının toplam kurulu gücü 50kVA ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda mutlaka (17.02.2000 tarih ve 23967 sayı) tebliğ hükümleri çerçevesinde kompanzasyon tesisleri yapılacaktır.